O naší škole

Škola základ života...

About us

O škole

Naše škola je svým jménem spojována s J. A. Komenským, který svým dílem symbolizuje tradici demokratizace, humanizace a respektování osobnosti dítěte v procesu výchovně vzdělávací práce. Podle Komenského se kvality člověka mohou rozvíjet jedině výchovou a vzděláváním. 
Přáli bychom si, aby duch J. A. Komenského - Učitele národů - působil stejně na všechny, kteří prožijí část svého života v kelské škole.
Cílem školního vzdělávacího programu je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Mise a vize

Chceme být školou, kde každý žák pracuje na svém osobním rozvoji a kam chodí rád. Učí se odpovědnosti, samostatnosti a respektu k ostatním. Základem je bezpečné prostředí, ve kterém se žáci s důvěrou obracejí na pedagogy i sami navzájem na sebe. Učitelé podporují žáky, aby o obsahu vzdělávání přemýšleli, a poskytují žákům prostor k sebevyjádření. Jsou pedagogickou i psychologickou podporou sobě navzájem, žákům, rodičům. Život školy je mnoha aktivitami propojen s životem obce, čímž vytváříme pospolitost s občany Kel i Tuhaně.

VE ZKRATCE...

Několik základních údajů o naší škole.

ROK ZALOŽENÍ
0
PEDAGOGŮ
0
+
POČET TŘÍD
0
+
ŽÁKŮ
0

Umíme se bavit

Jak dokazuje toto video, rádi se zúčatňujeme různých školních akcí a přijímáme zajímavé výzvy, takže jak se vám líbí naše video?

Charakteristika školy

 • úplná škola s devíti postupnými ročníky

 • klidné venkovské prostředí

 • sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu a školní klub

 • kapacita školy je 270 žáků

 • moderní vybavení - interaktivní tabule, počítače, keramická pec

 • školní muzeum

 • výzdobu tvoří výtvarné a řezbářské práce žáků

 • nová učebna v přírodě

 • žákovská knihovna 

Naše NEJ...

Jsme Etická škola

Je nám velkou ctí, že ke dni 1.6.2017 bylo naší Základní škole J. A. Komenského Kly uděleno ocenění Etická škola zlatého stupně, zatím jako jediné škole ve Středočeském kraji a jako šesté škole v celé České republice! Vyučujeme etickou výchovu v každém ročníku. Podporujeme otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání.

„Chcete-li dobře vzdělávat, pamatujte na tři věcí: hlava, ruce, srdce. Toť ustavičná přirozená metoda. Dívati se na vše, čemu se máme učiti; pokoušeti se o všechno, co máme činiti; všeho, čeho máme užíti, použíti k závaznému užitku.“

J. A. Komenský

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Projekty

Search