Informace pro žáky VI. – VIII. třídy a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče,

dovolte mi nejprve vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké době.

Od 8.6.2020 do 25.6.2020 budou ve škole vždy od 8.30 do 12.30 hodin konzultační dny pro žáky VI. – VIII. třídy, ve kterých budou probíhat konzultace k naukovým předmětům s jednotlivými vyučujícími.

VI.třída bude mít konzultační dny v pondělí a ve středu.

VII. třída bude mít konzultační dny v úterý a ve čtvrtek.

VIII. třída bude mít konzultační dny v pondělí a ve čtvrtek.

Podmínky účasti:

 1. Dodržování hygienických pravidel dle Manuálu MŠMT. Prosím, pečlivě si prostudujte.
 2. Odevzdání vyplněného Čestného prohlášení při prvním vstupu do školy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáka v budově školy možná!
 3. Včasné přihlášení do skupiny do 3.6.2020 vyplněním elektronického dotazníku na odkazu https://forms.gle/mxPswBz4sv8hYaJE7

Specifika dle Manuálu MŠMT

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny max.15 žáků.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8.6.2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle tohoto kritéria: úroveň zvládání distanční výuky z prostředí domova.

Organizační pokyny

 • Skupina 15 žáků VI. třídy shromáždí v 8.30 hodin ve 2 m odstupech před protipožárním schodištěm zezadu budovy ze strany u kolárny.

          Skupina 15 žáků VII. třídy se shromáždí v 8.30 hodin ve 2 m odstupech před protipožárním schodištěm zezadu budovy ze strany u kolárny.

         Skupina 15 žáků VIII. třídy se shromáždí v 8.30 hodin ve 2 m odstupech před zadním vchodem u ŠD.

 • Každý bude mít nasazenou roušku, bude mu změřena teplota a musí ukázat, že má další roušku v sáčku s sebou.
 • Vyučující si žáky vyzvedne u vchodu. Svrchní oděv a obuv si žáci budou odkládat na chodbě před učebnou do 2 přinesených igelitových tašek. Poté si umyjí ruce, vydezinfikují je a posadí se samostatně do lavice v učebně, kde budou probíhat konzultace s jednotlivými vyučujícími.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

 • Žáci budou na WC odcházet jednotlivě a budou využívat pouze WC nahoře u učebny angličtiny.
 • Do školní jídelny půjdou pouze žáci skupiny s objednaným obědem. Časové rozmezí přizpůsobíme tomu, aby se jednotlivé skupiny v jídelně nepotkávaly. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Odchod ze školy bude opět probíhat stejným vchodem, kterým vešli.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Mgr. Jana Palanská, ředitelka školy

Přílohy: Manuál MŠMT a Čestné prohlášení

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

(zasláno všem osobně e-mailem)

 

INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, vážení rodiče,

závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 proběhne podle Vyhlášky 211/2020 (výňatek):

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.
 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
 1. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Mgr. Jana Palanská, ředitelka školy

 

 

Základní škola
J. A. KOMENSKÉHO KLY, 
příspěvková organizace

Kontakty

   ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Jana Palanská
Telefon: +420 731 718 205
E-mail: zs.kly@centrum.cz

   ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
Ing. Pavlína Rozborová
Telefon: +420 739 438 825
E-mail: rozborova@zskly.cz

   HOSPODÁŘKA
Adéla Hlavatá
Telefon: +420 739 438 825
E-mail: hlavata@zskly.cz

   ŠKOLNÍ JÍDELNA
Kateřina Pivcová
Telefon: +420 605 183 053
E-mail: pivcova@zskly.cz

   ŠKOLNÍ DRUŽINA
Mgr. Kamila Bímová
Telefon: +420 739 285 377
E-mail: bimova@zskly.cz

Vítejte na stránkách základní školy
J. A. KOMENSKÉHO KLY, příspěvková organizace

V kronikách se psalo...
V přízemí zábořské fary byla umístěna stará škola zřejmě již v 18. století. Letopočet založení školy znám není, ale farní matrika narozených zmiňuje v zápise z roku 1784, že zde byl pokřtěn Antonín, syn Josefa Lásky, místního kantora.

A o tom, že se dobře daří škole, dětem i kantorům svědčí fakt, že škola oslavila již 120 let svého trvání.

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro naše žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Žáci se k nám nechodí pouze učit. Naši úžasní pedagogové se jim věnují i v odpoledních volnočasových aktivitách.

Žáky chceme vychovávat k samostatnosti a učit je myslet.

AKTUALITY

Aktuální a chystané akce školy a školní družiny.

červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
25 červen 2020     09:00 -
Školní akademie
29 červen 2020     08:00 - 17:00
Ředitelské volno
29 červen 2020     08:00 - 17:00
Ředitelské volno

NAŠE AKCE

cta-logo

MOTTO školy

Naslouchejme si, usmívejme se, přátelsky a s porozuměním spolu komunikujme: učitelé se žáky, žáci mezi sebou navzájem, děti s rodiči, rodiče s učiteli a společnými silami se nám jistě vše podaří.

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Projekty

cele_Cesko_web.jpg

Search