Sdělení ředitelky školy k 4. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků I. až IX. tříd

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 bude probíhat ve škole povinná prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníků v plném rozsahu, včetně školní družiny od 6.40 do 17.00 hodin. Nebudou fungovat zájmové kroužky.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ve škole budeme dodržovat veškerá pravidla z Manuálu MŠMT. Od žáků se nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci nebudou chodit do šaten. Svrchní oděv a obuv si budou odkládat na chodbě před učebnou do 2 přinesených tašek. Poté si umyjí ruce a vstoupí do učebny, kde odpoledne bude probíhat i školní družina.

  1. třídy budou vcházet do školy hlavním vchodem,
  2. třídy budou vcházet do školy zadním vchodem u ŠD.

 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Mgr. Jana Palanská, ředitelka školy

 

 

 

Naše škola se zapojila do výzvy Daruj notebook. Požadujeme 15 notebooků pro distanční výuku. Kdyby někdo věděl o dárci, prosím sledujte stránky projektu: www.darujnotebook.cz.
Děkuji, Mgr. Jana Palanská, ředitelka školy

 

Připomínáme možnost vyzvedávání obědů pro žáky v distanční výuce:

Žáci, kteří se vzdělávají v distanční výuce, mají možnost odebrat oběd ze školní jídelny.  K  oděru se žák musí přihlásit a mít k dispozici na střídání a desinfekci 2 ks jídlonosičů (jeden zůstává v jídelně, ve druhém si žák odnáší oběd). Jídlo pro žáky v distanční výuce se vydává u zadního výdejového okénka jídelny v 11 hodin.

 

Základní škola
J. A. KOMENSKÉHO KLY, 
příspěvková organizace

Kontakty

   ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Jana Palanská
Telefon: +420 731 718 205
E-mail: zs.kly@centrum.cz

   ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
Ing. Pavlína Rozborová
Telefon: +420 739 438 825
E-mail: rozborova@zskly.cz

   HOSPODÁŘKA
Adéla Hlavatá
Telefon: +420 739 438 825
E-mail: hlavata@zskly.cz

   ŠKOLNÍ JÍDELNA
Kateřina Pivcová
Telefon: +420 605 183 053
E-mail: pivcova@zskly.cz

   ŠKOLNÍ DRUŽINA
Mgr. Kamila Bímová
Telefon: +420 739 285 377
E-mail: bimova@zskly.cz

Vítejte na stránkách základní školy
J. A. KOMENSKÉHO KLY, příspěvková organizace

V kronikách se psalo...
V přízemí zábořské fary byla umístěna stará škola zřejmě již v 18. století. Letopočet založení školy znám není, ale farní matrika narozených zmiňuje v zápise z roku 1784, že zde byl pokřtěn Antonín, syn Josefa Lásky, místního kantora.

A o tom, že se dobře daří škole, dětem i kantorům svědčí fakt, že škola oslavila již 120 let svého trvání.

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro naše žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky. Příjemné klima ve škole, profesionální učitelé, různorodé vyžití v prostorách školy a areálu, to vše vyhovuje našim žákům a jejich rodičům, a proto se k nám rádi hlásí.

Žáci se k nám nechodí pouze učit. Naši úžasní pedagogové se jim věnují i v odpoledních volnočasových aktivitách.

Žáky chceme vychovávat k samostatnosti a učit je myslet.

AKTUALITY

Aktuální a chystané akce školy a školní družiny.

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18 prosinec 2020     09:00 - 17:00
zapálení čtvrté adventní svíčky a poslední adventní čtení
06 leden 2021     00:00
Plavání
13 leden 2021     00:00
Plavání

NAŠE AKCE

cta-logo

MOTTO školy

Naslouchejme si, usmívejme se, přátelsky a s porozuměním spolu komunikujme: učitelé se žáky, žáci mezi sebou navzájem, děti s rodiči, rodiče s učiteli a společnými silami se nám jistě vše podaří.

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Projekty

cele_Cesko_web1.jpg

Search