Historie

Jak šel čas...

1990 - 2000

Svoji činnost skončila organizace s celostátní působností – SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Vznikl Klub rodičů a skutky prokázal své opodstatnění.

Celková generální oprava školy začala opravou střechy, komínů a vyměněny byly okapy. Byla vyměněna dlažba na chodbách v 1. patře staré budovy, vyměněna okna u staré budovy, škola dostala novou fasádu. Kotelna na pevná paliva byla nahrazena kotelnou plynovou.

1990 - 2000

1980 - 1990

Žáci sbírali železo, papír, sušené léčivé byliny, vysazovali stromky, na úpravě školy žáci odpracovali
několik brigádnických hodin. Na škole pracovaly zájmové kroužky – střelecký, stolního tenisu, pohybová výchova, recitační, elektrotechnický, zdravotní, KMD, mladí požárníci, mladý ochránce přírody. Žáci navštěvovali výtvarný kroužek LŠU Mšeno, který na naší škole mnoho let vedla paní uč. Iva Maňásková.

Dokladem tělesné zdatnosti a ukázněnosti žáků byla Československá spartakiáda. Děvčata 7. a 8. ročníku nacvičila skladbu starších žákyň „Poupata“.

1970 - 1980

V roce 1973 při naší škole bylo započato se stavbou školní jídelny a vývařovny, otevřen byla v roce 1977. Díky novému pojetí základního školství od r. 1976, byl 1. stupeň základní školy zkrácen o jeden rok (1. – 4. ročník), základní škola byla tudíž osmiletá. Pátý postupný ročník se stal součástí 2. stupně, vyučovali zde učitelé 2. stupně podle odbornosti v jednotlivých předmětech. Povinnou desetiletou školní docházku dokončovali žáci ve dvou prvních ročnících středního vzdělávání. Po dvou letech pauzy byla opět na škole otevřena 9. třída.

1970 - 1980

1960 - 1970

Na zdejší škole je celkem 9 tříd. Učebnice a školní potřeby jsou pro žáky zdarma. Na škole pracuje
pionýrské organizace. Bylo dokončeno úplné vyparketování učeben a ředitelny. Školu navštívil Modibo
Keita, představitel republiky Mali. Pořádaly se oslavy MDŽ, MDD, Měsíce československo-sovětského
přátelství, VŘSR, 1. máje, 9. května. Slavnostně se předávaly občanské průkazy vycházejícím žákům.
Prováděla se branná cvičení.
Školní družina byla v říjnu 1964 přestěhována z MNV do školy, nejdříve do učebny a od II. pololetí do
vlastní místnosti (bytu).

1950 - 1960

Škola navázala styk s JZD Kly – Záboří, které hospodaří na statku č. 14 a 17. Předsedou byl F. Šťastný, počet členů byl 108. Dne 28.10.1950 byly slavnostně rozorány meze. Při této příležitosti vyhrávala hudba „Na Průhoně“ a bylo radostí se dívat, jak se traktory zakusují do společného. „Jdeme do školy, abychom vybudovali silnou republiku po boku Sovětského svazu, abychom vyhladili válku ze světa.“ Pionýrský oddíl PO byl zaveden při 4. třídě. Jednou týdně se schází ve své klubovně. Za vedení členů ČSM – mládežníků – čtou, recitují, zpívají, cvičí, slabým pomáhají v učení. Žákovské knížky usnadňují styk rodiny se školou. Učitelé si vzali za úkol navštívit rodiny žáků.


Pro děti pracujících matek je zřízen od 1. května 1951 útulek v učebně v přízemí. První třída je přemístěna do 1. poschodí.

1950 - 1960

1945 - 1950

Komunistická strana ve Klích půjčila škole ve školním roce filmový promítací stroj s plátnem, rámem a
kabinou bez náhrady a bez výhrady pro němý film. K promítání byla jedna třída upravena trvale.
Rodičovské sdružení zakoupilo pro žáky 15 houslí.

1945

Vyučování započalo po 20. květnu 1945 v hostinci na Krauzovně. Teprve v červenci bylo učení přeneseno do školy a ukončeno 13.7. se 140 žáky. Mnoho žáků odešlo do pohraničí. Na znovupostavení Lidic sebrali žáci 55 034 korun. Vyučování po válce bylo zahájeno ve školní budově den 5.9.1945.

Československá strana komunistická z Kel a z Tuhaně postavila rozvalené pilíře, bránu a ploty u školy. Zábořští svezli na dvůr zásobu dříví na zimu. Pan Příhoda z Kel zdarma přeložil a opravil střechu. Úklid školy vykonali Němci a kolaboranti. Okna školní budovy zůstala nezasklená pro nedostatek skla. Učitelstvo je zalepilo papírem. Čelná stěna učeben je opatřena obrazem presidenta budovatele Dr. E. Beneše.

1945

1939 – 1945 Druhá světová válka

Ze Sudet se přistěhovalo mnoho rodin do vnitrozemí, na školu nastoupil nový ředitel Alois Láska.
Označování škol státním znakem bylo zrušeno. V den výročí Protektorátu Čechy a Morava, v den narozenin vůdce Adolfa Hitlera visely na školách prapory říšské. Do všech učeben byl dán znak Protektorátu. Během roku bylo několikrát nařízeno zapečetit závadné knihy dle seznamu. Všechny učebnice na všech školách byly prohlášeny závadnými. Příděl potravin byl na lístky. Na škole byl prováděn sběr kostí, kovů, papíru, léčivých bylin. Výuka byla ve všech předmětech omezena. Zřetel se bral k triviu. Školní výlety byly zakázány, školní matriky zrušeny. Psaní do dosavadních školních kronik bylo zakázáno. Škola přišla o svůj čestný název

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Projekty

Search