Projekt "Recyklohraní"

Recyklohraní: je to dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a drobných elektrospotřebičů spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do tohoto projektu získávají za sběr baterií a drobného elektroodpadu do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

Více informací najdete na www.recyklohrani.cz