Miniprojekty ve školní družině
  Modernizací vyučování k rozvoji kompetencí žáků
  JEDEN SVĚT
  Celé Česko čte dětem
  Recyklohraní
  EU peníze školám
  Vzdělávací program pro učitele
  Les ve škole
  Etická výchova
  Ovoce do škol
  Pomáháme si
  Souboj čtenářů VI. třídy
  Učíme se navzájem
  Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení