ŘEDITELKA ŠKOLYMgr. Jana Palanská
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKYIng. Pavlína Rozborová
VÝCHOVNÝ PORADCEMgr. Libor Tichota, Mgr. Martina Čvančarová
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCEMgr. Jana Palanská
PEDAGOGICKÝ SBORMgr. Jana Tarantová
Mgr. Kamila Bímová
Mgr. Jana Medalová
Mgr. Lenka Vyhnalová
Hana Koppová
Mgr. Kristýna Havránková
Mgr. Eva Hladíková
Mgr. Eva Havelková
Ivana Štrymplová
Ing. Věra Hradecká
Mgr. Helena Chocholoušková
Tomáš Bubla
ŠKOLNÍ DRUŽINA + ŠKOLNÍ KLUB        Mgr. Kamila Bímová
Jana Lajnová
Marcela Bubeníčková
Lucie Obrajtrová
ASISTENTI PEDAGOGAVeronika Adamcová
Jana Suchánková
Marcela Bubeníčková
ŠKOLNÍ ASISTENTJana Berounská
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCIMartina Pavlíková
Jaroslav Grosman
Jana Dvořáková
Ivona Berounská
Kateřina Pivcová
Pavlína Šrámková
Jana Hadrbolcová
Markéta Löffelmannová
Adéla Hlavatá
Erika Derflová
Marie Lásková