Informace

Ing. Věra Hradecká, hradecka@zskly.cz

 

 

VKO (23. 11. - 27. 11. 2020)

V e-mailu naleznete text, který si přepíšete do sešitu a vynechaná slova doplníte. Naleznete tam také prezentaci, ze které jsme čerpali v posledních týdnech výuky. Doplňte si své zápisky v sešitech.

 

24.11. TV - Hladíková

Nacvičujte atletiku - hod do dálky, skok do dálky, vytrvalý a rychlý běh. 

 

23.11. Čeština Chocholoušková

Zítra budeme pokračovat v práci v prac. sešitě s číslovkami a slovesy. 

Sloh - DO PÁTKU- pročtěte si ještě jednou modré rámečky na str. 107 a napište na počítači popis svého pracovního stolu. Řiďte se pokyny, hlavně v horním rámečku (popis od celku k částem, od nápadného k méně nápadnému apod.). Toto budeme společně hodnotit.vpříští pondělí.

23.11. - 27.11. ZEMĚPIS - Šindelková

Na online hodinu si připravte: Co je to terorismus? Co je jeho cílem? Vypište teroristické organizece (už jsme si o mnohých říkali a psali do sešitu).

V pátek si napíšeme krátký test na ohniska napětí - podívejte se na zápisy. 

20.11. Angličtina Chocholoušková

Přeložte do školního sešitu učebnice str.16 Day6 a 7 (POSLETE NA WHATSAPP)

Pracovní sešit: 16/1,2

Opakujte si slovíčka L7, v týdnu z nich budeme psát

Čeština Chocholoušková

Začneme číslovky. Oživte si jejich rozdělení podle souboru, který vám zasílám na mail. 

Sešit s křečkem: 12/1, 2, 3 a 13/4

Pravopisné pětiminutovky: procvičte si mě/mně E/1 a 2  (str.7)(kontrola vzadu)

Fyzika 19.11., V. Hradecká

Milí deváťáci, prostudujte kapitolu Elektromagnet a jeho užití v učebnici na str. 16 - 19.

 Matematika 19.11., V. Hradecká

Milí deváťáci, rozšiřujeme lomené výrazy, do pondělí 23.11. dodělejte v PS str. 41/cv. 5 a 6.

18.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová

Námět na výtvarnou tvorbu - dobrovolné

Necháme se inspirovat Národní galerií Praha a vytvoříme UMĚNÍ (BÝT) DOMA. Jak na to?

Vezmi si plech na pečení, mouku, sítko či jiné kuchyňské náčiní. Nech se inspirovat nějakým uměleckým dílem a vytvoř svůj obraz z mouky přímo v kuchyni. Návod najdeš v odkazu. Svůj výtvor mi prosím pošli na můj whatsapp 604 566 452. Už se těším!!!

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2146/umeni_-byt-_doma_vyzva_3.pdf

 

18.11. TV na tento týden pro všechny - zpevňujeme celé tělo podle: https://www.youtube.com/watch?v=l08EmmvaeEk

 

VKO 16.11. - 20.11.2020

Stále se zaobíráme právním řádem ČR - morálka, právo, právní předpis, právní norma, zákony, platnost a účinnost zákonů, sbírka zákonů, právní síla, orgány právní ochrany, právní způsobilost, právní odvětví.

Domácí úkol - zadání na

 https://padlet.com/prozborova/8byn94470qonby1u

 

16-20/11/2020 Anglický jazyk (Blažková)

přečíst a přeložit text učebnice str. 16 a 17

V PS str. 17/6 odpověď na otázky dle přečteného textu

PS str. 16/1,2

nepravidelná slovesa a tvary minulého času a příčestí minulého PS str. 76 celá

live worksheet

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Past_Simple_Tense_-_Worksheet_jc1437it

 

16.11. Tělesná výchova pro všechny 16.-20.11.

Sestavte plán kruhového tréninku, který bude mít alespoň 8 cviků. Rozvrhněte plán tak, aby byly posíleny všechny části těla. Samozřejmě si váš plán vyzkoušejte. Každý cvik cvičte alespoň 25 vteřin (max. 45 vteřin). Dejte si nejméně 2 kola.

Ve zdravém těle, zdravý duch!

16.11 – 20.11. ZEMĚPIS Šindelková

Na email Vám zašlu pracovní list. Prosím, připravte si ho na online hodinu. Ale NEVYPLŇUJTE HO! Pouze si ho připravte. Kdo ho nemůže vytisknout, prosím přepište si ho nebo si ho připravte na ploše počítače. Budeme s ním o online hodinu pracovat ve skupinách.

Ve středu bude hvězdičková online hodina zeměpisu, kde chce, přijďte na ní, uděláme úkol společně, kdo nechce, udělá si povinně doma úkol sám. Na email vám pošlu prezentaci se světovými konflikty. Vaším úkolem je si z těch konfliktů (budou tři) udělat krátký zápis do sešitu.

 

13.11. Angličtina Chocholoušková

 naučte se nepravidelná slovesa ze strany 76 (kreslit – dát) - budeme z nich psát

 trénujte otázku v minulém čase, tak, jak jste je dnes šikovně tvořili v hodině (pozor, je tam i sloveso být (was, were, wasn´t, weren´t, to se chová jinak, abyste se nedivili, kam v některých větách zmizelo „did“)

 https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-1/5498

 https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-1-uroven/200

Závěrečné práce, V. Hradecká

Do konce listopadu doporučuji vypracovat první teoretickou kapitolu vaší práce a odeslat vašemu vedoucímu práce k nahlédnutí.

Matematika (12.-13.11.), V. Hradecká

Milí deváťáci, v PS dodělejte na str. 46/cv. 4 a na str. 47/cv. 6

V přípravě na přijímačky byste měli projít teorii v kapitole Tabulky, diagramy, procenta a trénovat do str. 29.

Hudební výchova 9 - 13. 11

Dobrý den,

naučte se píseň pocházející z divadla Semafor Meckie Messer. Tato píseň je klasikou, kterou by jste měli znát. Divadlo Semafor patří k největším průkopníkům a skoro zakladatelům české populární hudby. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=RTD6mOMPzNw

11.11. Čeština

Na řadě jsou Zájmena.

V Pracovním sešitě s křečkem si zopakujte jejich systém (modrá tabulka str.9)

PS: 9/1a, b, c, d, f, g, i, j (zašlete vyfocené na whatsapp nejpozději do neděle)

10/2, 3, 4

Práci si kontrolujte podle výsledků, společně probereme odůvodnění, ale nebude čas dělat úplně vše.

11.11. Výchovný poradce Tichota

na Vaše emaily jsem zaslal informace k přijímacímu řízení pro letošní školní rok. Pozor, kdo má zájem o učební obor s talentovými zkouškami, musí odevzdat přihlášky do 30.11.

 

11.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová

Námět na výtvarné tvoření - dobrovolné:

Připojíme se k fotografické výzvě Mělnického kulturního centra s názvem Umění v obýváku? V odkazech najdete 4 inspirace - reliéf sv. Ludmila vyučuje sv. Václava, olejomalba Klaun a baletka, divadelní fotografie a sousoší Vinobraní. Všechna umělecká díla se vztahují k Mělníku. 

Podle vybraného uměleckého díla můžeš vytvořit vlastní fotografii, kde napodobíš hlavní námět. Inspiraci najdeš v odkazech. Fotku můžeš poslat na můj whatsapp 604 566 452. Nezapomeň, že termín ukončení výzvy (odeslání do MEKUC Mělník) je 30.11. 

https://www.mekuc.cz/novinka/215-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/216-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/218-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/214-umeni-v-obyvaku

 

10.11. Český jazyk

na zítra opakujte Podstatná jména a Přídavná jména na Fb-Fa test (Prac. sešit str 2-8)

ověřte si, že dokážete správně odpovědět na příslušné části testu na str. 14

10.11. Tělesná výchova pro všechny na tento týden

https://www.youtube.com/watch?v=DyJ61nmQVuc

VKO (9.11. - 13.11. 2020)

Pozor!

Z důvodu školení se hodina VkO překládá na pondělí 16. 11. od 11.50 hod. Děkuji za pochopení

 

 

 Matematika (9.11.-12.11.), V. Hradecká

Milí deváťáci, v matematice počítáme dělení lomených výrazů, dodělejte do čtvrtka 12.11. v PS na str. 45 a 46 cv. 2, 3

Fyzika (9.11.-13.11.), V. Hradecká

Ve fyzice jsme si povídali o magnetickém poli kolem vodiče, doma si ještě přečtěte kapitolu Magnetické pole cívky s proudem - str. 14,15 a zapište si do sešitu pod nadpis kapitoly obsah žlutého rámečku na str. 15.

Dějepis, přírodopis, ruský jazyk - 9.11.-13.11., J. Tarantová

Dějepis - pročíst si nacismus v Německu, učebnice str. 29-35,  v hodině si to probereme. Zápis pošlu mailem. 

Přírodopis - pročíst si uhličitany, sírany a fosforečnany, učebnice str. 31-32. Zápis pošlu mailem. Ve středu s vámi nutně potřebuji mluvit v té 5. hodině, když nám dnes webex zkolaboval.

Ruština- probereme ještě minulý čas sloves, jinak máte umět slovíčka a fráze, názvy měsíců a řadové číslovky, abyste dokázali říct např. datum.

 

 

 7. - 12.11. Angličtina Chocholoušková

dočíst (a přeložit si pro sebe) text v učebnici na straně 15

WB 15/5

trénujte přídavná jména a příslovce (L5), ve čtvrtek budeme psát

WB str. 76, dalších 15 nepravidelných sloves (kreslit - dát) - v hodině budeme trénovat tvoření vět a otázek 

9.11. – 13.11. ZEMĚPIS – Šindelková

O online hodinu budeme stále prezentovat vaše ohniska napětí. Hvězdičková hodina zeměpisu tento týden BUDE!

 

Anglický jazyk 9-13/11/2020 (Blažková)

učíme se a procvičujeme nepravidelná slovesa PS strana 76 (viz mail krátký kvíz)

stále procvičujeme přídavná jména a příslovce - stupňování (čeká nás testík)

PS str. 15/5, 6   PS str. 14/2

všichni dokončí četbu a překlad textu v učebnici na straně 15

Hudební výchova 2 - 6. 11

Vážení přátelé,
pokračujeme v rekapitulací jednotlivých hudebních období. Posílám vám 2 další odkazy na kanál Vrámoll. Dnešním tématem bude vznik opery, která je jasným předchůdcem dnešních muzikálů. Tak se hezky usaďte a poznávejte minulost, protože ta se hlavně v hudbě nejvíce opakuje.
Mějte se krásně a buďte zdraví. T. Bubla

Odkaz 1 - https://www.youtube.com/watch?v=Ap5ZV1S13QE

Odkaz 2 - https://www.youtube.com/watch?v=PdtxRbxcCpo

5.11. Angličtina

Pracovní sešit: 14/2,3

VKO (2. 11. - 6. 11.)

téma právní řád ČR - rozdíl mezi morálkou a právem. Prezentaci zašlu příští týden. 

 

 

4.11. Český jazyk - mluvnice

Pravopisné timinutovky str.11 I4,5 (kontrola podle výsledků)

Přídavná jména:

Sešit s křečkem str.8/5, 6, 7 , 9

(co vám nebude jasné, zopakujte si podle modrých rámečků)

Učebnice – pročtěte si modré rámečk na str 13,14 a 15. V hodině si je ještě projdeme spolu a navážeme procvičováním

Rj, dějepis, přírodopis, 2.11.-6.11., J. Tarantová

Ruština - trénujte řadové číslovky, názvy měsiců, slovíčka. PS str. 8 cv. 7a,b. Čtěte a překládejte úvodní text lekce.

Dějepis - nastudujte si fašismus v Itálii tak, abychom o tom mohli v hodině diskutovat. Připravte si k tématu otázky. Zápis pošlu mailem.

Přírodopis - probrali jsme skupinu minerálů tvořenou oxidy. Zápis a úkoly k procvičení látky jsem už poslala mailem.

 

 

Výtvarná výchova 4.11. - Kamila Bímová

Námět na výtvarné tvoření:

Tento týden si, prosím, ještě pracujte na výtvarné soutěži "Oko, do duše okno". Názvu soutěže se vůbec nebojte. Jedná se o volné téma, můžete zkrátka nakreslit/namalovat vše, co se Vám líbí.  Nezapomeň na formát čtvrtky A4 nebo A3. Určitě se Vám vydaří krásná a originální výtvarná díla. Obrázek, který budete chtít zařadit do soutěže, mi nejdřív prosím vyfoťte a pošlete  na mail: bimova@zskly.czabychom se ještě mohli domluvit, co je třeba vylepšit. Hotový, podepsaný obrázek (čtvrtku) můžete kdykoli vhodit do schránky u vchodu do školy do 16.11.

Matematika (2.11.-6.11.), V. Hradecká

Milí deváťáci, v matematice tento týden procvičujeme krácení a násobení lomených výrazů, z toho si vyzkoušíme v pátek 6.11. již 2 příklady na známku. Ve čtvrtek budeme už dělit lomené výrazy. Za úkol trénujte do pátku v chvilkách s algebrou na str. 18.

Fyzika (2.11.-6.11.), V. Hradecká

Ve fyzice opakujeme kapitolu Vesmír, otázky jsme na hodině prošli a posílám vám je zároveň do e-mailu. Ve čtvrtek 5.11. z nich vyberu do krátkého testu. 

Zároveň začínáme kapitolu Elektromagnetické jevy, učebnice str.10 a 11.

2.11.-3.11. Čeština – mluvnice

 Pracovní sešit s křečkem :)

 

7/1g (nahoře) dokončit

7/3,4

Zkuste vypozorovat, podle čeho volíte koncovku 2.stupně příd. jmen

2.11. – 6.11. ZEMĚPIS Šindelková

Online: Napíšeme si slíbený test a poté každý z vás přednese vypracované světové ohnisko konfliktu.

Mimo online hodinu: Vytiskněte si mapu světa, kterou vám pošlu na email a poté si o online hodinu do ní budete zakreslovat ohniska napětí.

 

1.11.Tělesná výchova pro všechny

na týden od 2.11. do 6.11.

Vyzkoušejte si podle videa cvičení a každý den si zapisujte, kolikrát jste cvik zvládli za 2 minuty. Zápisy si uschovejte ve škole pak porovnáme.

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E

Ještě se nauč jogínský pozdrav Slunci - třeba to slunce ještě přivoláme. Návody jsou na YouTube.

29.10. ANGLICTINA (skup.pí.uč.Chocholouškové) - shrnutí

Lekce 5 - znalost obou žlutých tabulek (příslovce), pracovní sešit L5

ČESKÝ JAZYK - viz dřívější e-mail

VKO 19 - 23. 10.

Listina základních práv a svobod - právo na soudní a jinou právní ochranu.

Udělejte si výpisky dle textu této listiny - dostupné na:

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

 

 

Hudební výchova 19. 10 - 23. 10

Vážení přátelé,
pokračujeme v rekapitulaci jednotlivých hudebních období. Posílám vám 2 další odkazy na kanál Vrámoll, ve kterém se dozvíte něco o dějinách hudebního baroka. Udělejte si opět poznámky do sešitu.
Mějte se krásně a buďte zdraví. T. Bubla

Odkaz 1 - https://www.youtube.com/watch?v=UcIRFvrzJNw

Odkaz 2 - https://www.youtube.com/watch?v=JhvyPBhBDN4

Matematika(21.-23.10.), V. Hradecká

Milí deváťaci, dokončete prosím cvičení, která jsme začali dnes na hodině, v pracovním sešitě na str.44/ cv. 1, 2, 3, 4 a rychlí počtáři si vyzkoušejí i cv. 5

Nezapomeňte se také připravovat na přijímačky - zkuste zvládnout str. 16 - 22

a kontaktovat svého vedoucího práce a poslat mu úvod závěrečné práce.:-)

 Výtvarná výchova 21.10. - Kamila Bímová

Krásný den všem.

POZOR! Čeká na Vás soutěž. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit soutěží, které vyhlašuje Dům dětí a mládeže Neratovice.

a) FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HELLOWEENSKOU DÝNI. Pokud se Vám podaří vydlabat a nazdobit podzimní dýni, vyfoťte ji a pošlete nejpozději do 30.10. na můj mail: bimova@zskly.cz

b) OKO, DO DUŠE OKNO - výtvarná soutěž. Vytvořte obrázek na dané téma libovolnou technikou (kresba, malba, koláž) na čtvrtku A4 nebo A3. Každý z Vás může do soutěže odevzdat dokonce 3 obrázky. Vytvořené obrázky předejte do konce listopadu k nám do školy.

Obrázky do výtvarné soutěže i fotky dýní poté hromadně odevzdám do DDM Neratovice. Účast v soutěžích je dobrovolná. Už teď se těším na vaši tvorbu.

 

Fyzika (19.-23.10.), V.Hradecká

Milí deváťáci, dočtěte si v učebnici kapitolu o vesmíru - Kosmonautika str. 167 - 170 a podívejte se na youtube na dokumenty, které vás zaujmou (jak jsme o tom mluvili), já doporučuji např.: Vesmír - život a smrt hvězd 

https://www.youtube.com/watch?v=CUdFqH9YZeU&t=787s

nebo Od atomu vodíku k neutronové hvězdě

https://www.youtube.com/watch?v=CEa2G4Yetbc

Rj, dějepis, přírodopis - 19. - 23.10.2020

Rj - slovíčka a fráze 1. lekce, řadové číslovky - učebnice str. 14,PS str. 6. cv. 5, str. 7 cv.6

dějepis - přečíst si komunismus v Sovětském svazu , učebnice str. 16-18, abychom o tom v hodině mohli diskutovat

přírodopis - minerály - halogenidy, učebnice str. 26-27 - pročíst, vypsat základní informace o halitu a fluoritu.

 

 

Zeměpis od 19.10. do 23.10.

Přečtěte si články a napište si shrnutí. Stačí pár vět k celému ohnisku.  

Bělorusko: 

https://www.lidovky.cz/svet/jak-funguji-lukasenkovy-mlaticky-kdyz-te-omon-bije-dela-to-jako-mechanickou-praci-rika-demonstrant.A200825_203018_ln_zahranici_ele

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/belorusko-cesko-firmy-ekonomika-alexandr-lukasenko-eu-rusko-protesty_2008220600_eku

https://www.lidovky.cz/svet/v-minsku-opet-protestuji-odpurci-prezidenta-lukasenka-na-miste-zasahuje-policie.A201018_152333_ln_zahranici_lidar

Rusko - Ukrajina - Krym: 

https://www.kct-tabor.cz/gymta/OhniskaSvetovychKonfliktu/Krym/index.htm

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-pruzkum-verejne-mineni-anexe-krymsky-poloostrov-ukrajina.A190404_115632_zahranicni_dtt

https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/2759996-k-patemu-vyroci-anexe-krymu-jak-rusko-zvolilo-sankce-chudobu-a-konfrontaci-s-vnejsim

 

Matematika (19.-21.10.), V. Hradecká

Milí deváťáci, dokončete v PS algebry do středy cv. 5 a 6 na str. 40 a cv. 1 na str. 41. Ve středu budeme pokračovat :-)

Výchova k občanství - 16. 10. 2020

Listina základních práv a svobod - politická práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva.

Kdo nestihnul zápis do sešitu, udělá si výpisky dle textu této listiny - dostupné na:

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

15.10. ANGLICTINA

Pracovní sešit str. 12 (případně s pomocí učebnice)

slovíčka do lekce 5 včetně

nepravidelná slovesa str. 76 (prvních 15)

 Fyzika (12.-16.10), V. Hradecká

Milí deváťáci, jednu hodinu fyziky jsme v tomto týdnu stihli, přečtěte si tedy jen do konce týdne v učebnici kapitolu Naše galaxie na str. 161 - 166. Pokračovat budeme příští týden.

RJ, dějepis, přírodopis 12.-16.10.2020

Rj - přečtěte si úvodní článek k 1. lekci strana 7, PS str.4, cv. 1a. Učte se slovíčka z 1.lekce, strana 8.

D - podle pokynů z hodiny si vypište charakteristiku totalitních režimů - učebnice str. 15.

Př - vypište si z učebnice další skupinu minerálů - sulfidy. Učebnice str. 24/25. (jedná se o pyrit, chalkopyrit, galenit a sfalerit)- ke každému chemické složení, jejich využití.

Tělesná výchova - Tichota

Zacvičte si všichni podle videa - https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

ZEMĚPIS NA 15.10. - M. Šindelková

Na email Vám přijde prezentace na téma: Ohniska napětí v Evropě. Prezentaci si přečtěte a poté budete vyplňovat mapu Evropy. Mapu Evropy jste dostali na poslední hodině. Do mapy Evropy vyznačte barevně ty státy, které jsou ohniskem napětí. Zpracování je na Vás. Můžete ohniska barevně rozlišit, utřídit atd., avšak na žádné ohnisko nezapomeňte.

 

Matematika (14. - 16. 10.), V. Hradecká

 Milí deváťáci, dokončete cvičení v pracovním sešitě algebry: str.39 a 40/ cv. 4 a 1, 2 a 3

a ve chvilkách s algebrou: str.12 a 13, cv.4

k přijímacím zkouškám pracujte na prvních dvou listech - str. 12 - 15

Výtvarná výchova 14.10. - Kamila Bímová
Během podzimní procházky vytvořte originální obraz v přírodě - LAND ART. Využijte barevné spadané listí, kaštany, šípky atd. Inspiraci najdete ve videu:

 

 

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Projekty

cele_Cesko_web1.jpg

Search