Informace

Mgr. Helena Chocholoušková, chocholouskova@zskly.cz

 

VKO (23. 11. - 27. 11. 2020)

Temperament a osobnostní kříž. V e-mailu naleznete obrázky, podle kterých si doplňte osobnostní kříž v sešitech - barva, smajlík, vlastnosti, popis os.

24.11. TV - Hladíková

Nacvičujte atletiku - hod do dálky, skok do dálky, vytrvalý a rychlý běh.

 

Pracovní činnosti (23.11. - 27.11)

Vyhledejte názvy vybraných pokojových rostlin. Jak o ně pečujeme?

Přírodopis 16. 11. - 20. 11. 2020

Opakování hmyzožravci, nově letouni (uč. str. 20) a chudozubí (uč. str.21)

K doplnění a pro více informací:

Delší film o netopýrech

https://www.youtube.com/watch?v=V6iDgVqWEp8&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Cahel

Pro milovníky mláďat tři ukázky - lenochoda, mravenečníka a pásovce:

https://www.youtube.com/watch?v=cXd8CXY4VXQ&ab_channel=ZooZl%C3%ADn

https://www.youtube.com/watch?v=y0gbtSzxsBc&ab_channel=ZooZl%C3%ADn

https://www.youtube.com/watch?v=ExAtnUUfQ54&t=1s&ab_channel=Zoologick%C3%A1zahradahl.m.Prahy

 

Angličina Chocholoušková 

dokončete cvičení v prac. sešitě 16/2,3,4 a cvičení 17/8

učte se slovní zásobu L6, budeme psát test

 Fyzika 19.11., V. Hradecká

Milí osmáci, tento týden jsme si povídali o tání a tuhnutí, v učebnici najdete na str. 76 - 79.

18.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová 

Námět na výtvarnou tvorbu - dobrovolné:

Necháme se inspirovat Národní galerií Praha a vytvoříme UMĚNÍ (BÝT) DOMA. Jak na to?

Vezmi si plech na pečení, mouku, sítko či jiné kuchyňské náčiní. Nech se inspirovat nějakým uměleckým dílem a vytvoř svůj obraz z mouky přímo v kuchyni. Návod najdeš v odkazu. Svůj výtvor mi prosím pošli na můj whatsapp 604 566 452. Už se těším!!!

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2146/umeni_-byt-_doma_vyzva_3.pdf

Matematika (16.-20.11.), V. Hradecká
Milí osmáci, do příští matematiky - tj. pondělí 23.11. dokončete v PS na str. 17/ cv. 4 a na str. 18/cv. 3. Prosím splňte všichni pečlivě, je potřeba bezpečně umět k tomu, abyste mohli dál pokračovat v počítání s mocninami.
18.11. TV na tento týden pro všechny - zpevňujeme celé tělo podle: https://www.youtube.com/watch?v=l08EmmvaeEk
VkZ - 16. 11. - 20. 11. 2020
Kdo se nepodíval na videa z minulého týdne - doplní si, včetně zápisu.
Nově se podívejte na další díl a udělejte zápis.
16-20/11/2020 Anglický jazyk (Blažková)
budoucí čas - will / be going to
PS 14/2, 15/4,5
liveworksheets:

16.11. Tělesná výchova pro všechny 16.-20.11.

Sestavte plán kruhového tréninku, který bude mít alespoň 8 cviků. Rozvrhněte plán tak, aby byly posíleny všechny části těla. Samozřejmě si váš plán vyzkoušejte. Každý cvik cvičte alespoň 25 vteřin (max. 45 vteřin). Dejte si nejméně 2 kola.

Ve zdravém těle, zdravý duch!

13.11. Chemie

1. doplňte si do zápisu obrázky destilace a filtrace z učebnice str. 18
Přírodopis (9. 11. - 13. 11.)
1) zástupci vačnatců - doplnit do sešitu, podpůrný materiál učebnice nebo internet, zápis spolužáků.
2) Hmyzožravci - zápis do sešitu podle učebnice str. 18 - 19.
3) Příprava na test - vejcorodí, vačnatci, jejich typické znaky, jejich typické chování, výskyt a porovnání obou skupin. Poznávačka.
12. 11. - ČJ
Uč. str. 67, cv. 2
str. 68, cv. 5 a 7
D.ú.: str. 68, cv. 4
Matematika (12.-13.11.), V. Hradecká
Milí osmáci, dokončete cvičení v PS na str. 16/cv. 3 a 4
Fyzika (9.-13.11.), V. Hradecká
V tomto týdnu si začínáme povídat o změnách skupenství látek - učebnice str. 74 a 75

 Hudební výchova 9 - 13. 11

Dobrý den,

naučte se zpívat písničku od J. Ježka Tmavomodrý svět. Můžete se podívat i na film. Písnička vznikla z toho, že Ježek byl skoro slepý a viděl hlavně tmavomodře. Je to klasika a měli by jste se s tím seznámit. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=qVtgj5tsx18

11.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová

Námět na výtvarné tvoření - dobrovolné:

Připojíme se k fotografické výzvě Mělnického kulturního centra s názvem Umění v obýváku? V odkazech najdete 4 inspirace - reliéf sv. Ludmila vyučuje sv. Václava, olejomalba Klaun a baletka, divadelní fotografie a sousoší Vinobraní. Všechna umělecká díla se vztahují k Mělníku. 

Podle vybraného uměleckého díla můžeš vytvořit vlastní fotografii, kde napodobíš hlavní námět. Inspiraci najdeš v odkazech. Fotku můžeš poslat na můj whatsapp 604 566 452. Nezapomeň, že termín ukončení výzvy (odeslání do MEKUC Mělník) je 30.11. 

https://www.mekuc.cz/novinka/215-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/216-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/218-umeni-v-obyvaku

https://www.mekuc.cz/novinka/214-umeni-v-obyvaku

10.11. Angličtina Chocholoušková
učebnice str.16 růžové texty přečíst a přeložit
10.11. Tělesná výchova pro všechny na tento týden
VKO (9. 11. - 13. 11.)

Opakovat na příští hodinu sebepojetí a 4 obrazy sebe sama.

 

 

10.11.- ČJ

PS- str. 5 cv.8- metafora, metonymie

UČ- str. 67- přejímání slov z cizích jazyků, cv. 1

D.ú.: uč. str. 67, cv. 2- 2. sloupec do sešitu ( vyhledat významy slov na slovnik-cizich-slov.cz)

 

Dějepis, zeměpis, ruský jazyk - 9. 11. - 13.11., J. Tarantová

Dějepis - Francie- učebnice str. 24. Pročíst, ústně udělat otázky mezi kapitolami. Zápis pošlu mailem.

Zeměpis - do hodiny ve středu máte mít vypsané státy Severní Evropy, tak je budeme v hodině probírat. 

Ruština  - Máte umět slovíčka z 2. lekce, číslovky 1 - 10, všechna písmenka z 2. lekce. Začneme už 3. lekci. 

 

Matematika (9.11.-11.11.), V. Hradecká

Milí osmáci, tento týden počítáme třetí mocninu a mocniny s přirozeným mocnitelem - do středy 11.11. spočítejte v PS algebry na str. 16/cv.1 a 2

VKZ - 9. 11. - 13. 11.

S ohledem na technické potíže s připojením překládám test z dopravní výchovy na příští týden.

Vy si doma pusťte videa (odkazy níže) a vytvořte si podle nich zápisky do sešitu. K tématu se vrátíme další hodinu.

https://www.youtube.com/watch?v=A1e-G6DnV-E&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=sUpGHM_Adxo

https://www.youtube.com/watch?v=mvTqy-mdKvU&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=tD6P6MaY8I4

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI (9.11. - 13.11.)

Jaký úraz se může stát při práci na zahradě? Jak jej ošetříte? Můžete hledat na internetu.

Anglický jazyk 9-13/11/2020 (Blažková)

nepravidelná slovesa PS strana 77 (až po slyšet) naučit všechny tvary - stále průběžně opakovat

slovní zásoba oblečení (viz mail - podklady + kviz)

PS 10/1, 12/2, 13/4  učeb. 12/3 (všichni budou mít doděláno)

PŘ - 2. 11. - 6. 11. 2020

Vejcorodí a vačnatci - doplnit zápis dle prezentace nebo učebnice (str. 15 - 17)

Soutěž! Vypátrej názvy co nejvíce žijících druhů vačnatců, vytvoř jejich seznam a měj ho připravený na páteční hodinu.

 

Hudební výchova 2 - 6. 11

Dobrý den,
posílám vám skvělé video na opakování rytmických cvičení. Již to znáte. Zatleskejte si a snažte se být přesní. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Z4ENhMAxyGs

Mějte se krásně.

4.11. Angličtina Chocholoušková
zaslala jsem vám prezentaci ke způsobovým slovesům.
Zkuste si doplnit správně výrazy:

http://anglictina.chrustova.eu/cviceni/modal-verbs-01.php

(nápověda: mustn´t - nesmíš, needn´t - nemusíš (to jsou ty výjimky))
Budoucí čas - pro zopakování (hlavně koukněte na ten zápor)
http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/budouci-cas-01.php
(na konci si potom udělejte ten testík)

Dějepis, zeměpis, ruský jazyk, 2.11.-6.11., J. Tarantová

Dějepis - na online hodině jsme probrali vznik USA, zápis pošlu mailem. 

Zeměpis - podle vzorového zápisu si vypracujte státy Severní Evropy. Informace čerpejte z učebnice, atlasu Evropy, internetu, vlastních zdrojů. Příští středu si napíšeme test ze států Střední Evropy. Dnes jsme je zopakovali.

Ruština - dokončujeme 2. lekci. Trénujte slovíčka, psaní písmen, čtení úvodních textů, číslovky 1-10. Vše jsme probrali a procvičili. 

Výtvarná výchova 4.11. - Kamila Bímová

Námět na výtvarné tvoření:

Tento týden si, prosím, ještě pracujte na výtvarné soutěži "Oko, do duše okno". Názvu soutěže se vůbec nebojte. Jedná se o volné téma, můžete zkrátka nakreslit/namalovat vše, co se Vám líbí.  Nezapomeň na formát čtvrtky A4 nebo A3. Určitě se Vám vydaří krásná a originální výtvarná díla. Obrázek, který budete chtít zařadit do soutěže, mi nejdřív prosím vyfoťte a pošlete  na mail: bimova@zskly.cz, abychom se ještě mohli domluvit, co je třeba vylepšit. Hotový, podepsaný obrázek (čtvrtku) můžete kdykoli vhodit do schránky u vchodu do školy do 16.11..

VKO (2. 11. - 6. 11.)

Dnešní téma: Sebepojetí - doplňte si zápis, pokud jste na hodině nebyli. Také si doplňte úkoly z minulých týdnů, a to písemně. Své sešity si vyzvedněte ve čtvrtek, mezi 13 a 14 hodinou budou k dispozici před budovou školy.

 

 

 

3.11. Chemie Tichota

V pátek 6.11. test na téme směsi - poznámky v sešitu a učebnice str. 12, 13 a horní část strany 14. Hmotnostní zlomek už ne.

 

3.11.- ČJ

Obohacování slovní zásoby- PS str 3- celá, str.4/ cv.2 a 3

Zápis do sešitu- Obohacování slovní zásoby: odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků, sousloví + ke každému příklady.

V pondělí 5. vyuč. hodinu budeme mít individuální konzultace a dám možnost těm z vás, kteří budou chtít získat lepší známku z dřívějšího učiva ( základní skladební dvojice, skladba věty).

 

 

Fyzika (2.11.- 6.11.), V. Hradecká

Milí osmáci, tento týden projdeme otázky z kapitoly Teplo a tepelné výměny, otázky jsem vám zároveň poslala do vašich e-mailů a budeme dál trénovat výpočet tepla. Příští týden, v úterý 10.11., zájemci ještě výpočet mohou trénovat a na začátku čtvrteční hodiny (12.11.) si napíšeme krátký test.

VKZ (2.11. - 6.11.)

Na níže uvede ných odkazech trénujte dopravní značky (povinné) a zkoušejte křižovatky (dobrovolné).

Příští týden si prověříme znalosti z výbavy a povinností cyklistů, dopravních značek, chování na silnici za snížené viditelnosti a základních pravidel silničního provozu (podle čeho se řídit při pohybu na silnicích).

Dopravní značky:

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/dopravni-znacky

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/dopravni-znacky-test

křižovatky

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky

 

Matematika (2.11.-6.11.), V. Hradecká

Milí osmáci, na pondělní hodině jsme zopakovali dva typy použití Pythagorovy věty a ve středu si vyzkoušíte oba příklady v testu. Pak budeme dál řešit příklady na použití Pythagorovy věty v praxi.

2.11. TV Hladíková

Nauč se jogínský pozdrav Slunci - třeba to slunce ještě přivoláme. Návody jsou na YouTube.

 

2.11. Pracovní činnosti

Vyber si budoucí povolání. Zvaž jeho klady a zápory.

1.11.Tělesná výchova pro všechny

na týden od 2.11. do 6.11.

Vyzkoušejte si podle videa cvičení a každý den si zapisujte, kolikrát jste cvik zvládli za 2 minuty. Zápisy si uschovejte ve škole pak porovnáme.

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E

23.10. Chemie
zaslal jsem na emaily prezentaci Stejnorodé směsi s úkolem. Zkontrolujeme si  to 3.11.
Výchova ke zdraví 19. - 23. 10.
Na níže uvedeném odkazu si projděte všechny záložky (bezpečné prvky, Crash test video, Dětské autosedačky.....)
Výchova k občanství 19. - 23.10.
Odpověz na otázku, co je na životním období dospívání), ve kterém se právě nacházíš, pěkné a co obtížné. Stejnou otázku polož rodičům (dospělost) a pokud máš možnost i prarodičům (stáří). Odpovědi zaznamenej.
Hudební výchova 19. 10 - 23. 10
Dobrý den,
minulý týden jsem vám na mail poslal video o romantismu. Nyní posílám pokračování o období romantismu. Snad vás to baví a obohacuje. Udělejte si opět poznámky do sešitu.
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=uz23S_DxJMQ
Krásný den.
Matematika (21.-23.10,), V. Hradecká
Milí osmáci, dokončete práci, kterou jsme začali na hodině, v pracovním sešitě na str. 10 - 12/ cv. 4b); 7, 8, 9, 10 vždy a)
ANGLICTINA (Chocholoušková)

slovní zásoba L5

pracovní sešit str.12 (4 věty a 4 věty ve cvičení 2 a 3)

Výtvarná výchova 21.10. - Kamila Bímová

Krásný den všem.

POZOR! Čeká na Vás soutěž. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit soutěží, které vyhlašuje Dům dětí a mládeže Neratovice.

a) FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HALLOWEENSKOU DÝNI. Pokud se Vám podaří vydlabat a nazdobit podzimní dýni, vyfoťte ji a pošlete nejpozději do 30.10. na můj mail: bimova@zskly.cz

b) OKO, DO DUŠE OKNO - výtvarná soutěž. Vytvořte obrázek na dané téma libovolnou technikou (kresba, malba, koláž) na čtvrtku A4 nebo A3. Každý z Vás může do soutěže odevzdat dokonce 3 obrázky. Vytvořené obrázky předejte do konce listopadu k nám do školy.

Obrázky do výtvarné soutěže i fotky dýní poté hromadně odevzdám do DDM Neratovice. Účast v soutěžích je dobrovolná. Už teď se těším na vaši tvorbu.

Fyzika (19.-23.10.), V.Hradecká
Milí osmáci, tento týden si budeme povídat o teple. Přečtěte si v učebnici kapitolu Teplo a Měrná tepelná kapacita látky - str. 53 - 59. Do sešitu si pod nadpis Teplo opište první dvě věty ze žlutého rámečku na str. 54 a vzorec dole na str. 57. Ke vzorci vysvětlete všechna písmenka v něm, co znamenají a v jakých se udávají jednotkách.
19. - 23. 10 Přírodopis
 K doplnění dnešní hodiny se podívejte na film dostupný na 
Rj, dějepis a zeměpis - 19.-23.10. 2020
Rj - PS str. 13 celá, učebnice str.17 rozhovor C, slovíčka z 2. lekce
dějepis - učebnice str. 20-23 přečíst si, abychom v hodině mohli o tématu diskutovat
zeměpis - mít vypsané všechny státy Střední Evropy
Matematika (19.-21.10.), V.Hradecká
Milí osmáci, dokončete do středy v PS algebry cv. 1, 2, 3 vždy a)b) a ve středu budeme pokračovat.
19.10. TV Hladíková
Podívejte na na dokumentární film Věra 68 (Youtube) a nezapomeňte na pohyb (procházka, posilování, běh, apod.)
Přírodopis - 12. - 16. 2020
učebnice str. 14 - přehled hlavních skupin savců - připravte si zápis do sešitu (zelená tabulka)
15.10. ANGLICTINA
pracovní sešit str. 11/3 - 6 vět o tom, co Mark dělal, v předpřítomném  čase
naučit se dobře všechna slovíčka až do lekce 4 včetně; nepravidelná slovesa ze str. 10 v prac. sešitě
Chemie na 20.10. Tichota
V učebnici si přečtěte strany 10 a 11. Do sešitu napište nadpis Chemický pokus a napište odpovědi na tyto otázky:
1, Co zjišťujeme chemickým pokusem?
2, Co je to katalyzátor?
3, Jaký je rozdíl mezi chemickým a fyzikálním dějem?
Naučit se, co znamenají pojmy suspenze, emulze, pěna, dým a mlha.
Změna rozvrhu: zítra, tj. 15.10.  bude 2. vyučovací hodinu Ch - p. uč. Tichota

Tělesná výchova - Tichota

Zacvičte si všichni podle videa - https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

RJ, dějepis a zeměpis 12.-16.10.2020
RJ - PS 2. lekce - dopsat písmenka podle pokynů v hodině, naučit se číst rozhovor A ve 2. lekci.
D- vypsat si (podle pokynů z hodiny) Občanskou revoluci - učebnice str. 13/14, dále Anglie a Velká Británie - učebnice strana 14/16.
Z - přečíst a vypsat si státy Střední Evropy - učebnice str. 48/51. Podrobné pokyny k zápisu pošlu e-mailem.
Matematika (14.-16.10.), V.Hradecká
Milí osmáci, do konce týdne dodělejte v pracovním sešitě algebry na str.7 a 8 / cv. 3,4 a 5, vždy a)b)c)d).
Výtvarná výchova 14.10. - Kamila Bímová
Během podzimní procházky vytvořte originální obraz v přírodě - LAND ART. Využijte barevné spadané listí, kaštany, šípky atd. Inspiraci najdete ve videu:
Výchova k občanství - 12. - 16. 2020
Vytvoř na bílý papír svůj sen o cestě budoucím životem. Tato cesta může mít jakoukoli podobu, na jejím začátku je současný stav, na jejím konci je sen, kterého bys chtěl dosáhnout. Buď kreativní, barevný, obrázky doplň popisem.
Termín odevzdání  po návratu do školy
Výchova ke zdraví - 12. - 16. 10.2020
Dopravní výchova - jízdní kolo, kapitola povinná výbava a jízda po silnici
poznámky do školního sešitu a vyzkoušet test na těchto stránkách
Chemie (12. - 16. 10.) L. Tichota
V učebnici si přečtěte strany 10 a 11. Do sešitu napište nadpis Chemický pokus a napište odpovědi na tyto otázky:
1, Co zjišťujeme chemickým pokusem?
2, Co je to katalyzátor?
3, Jaký je rozdíl mezi chemickým a fyzikálním dějem?
Další si povíme ve středu v on-line chvilce.
Pracovní činnosti (12. - 16.10.), L. Krivokapičová
Ošetřete pokojové rostliny (zalijte, oroste, zkypřete, popř. přesaďte...)
Matematika a fyzika (12. - 16.10.), V. Hradecká
Matematika - do středy 14.10., kdy budeme mít on-line hodinu vypracujte cvičení v PS na str. 7/cv.1 a 2. Použijte Pythagorovu větu k rozeznání pravoúhlých trojúhelníků.
Fyzika - přečtěte si do konce týdne kapitolu Tepelná výměna prouděním a Tepelné záření - str. 64 - 69. Zapište si pod nadpis kapitoly do sešitu vždy žlutý rámeček na konci kapitoly. Zajímavosti si povíme na on-line hodině.

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Projekty

cele_Cesko_web1.jpg

Search