Informace

Mgr. Jana Tarantová, tarantova@zskly.cz

 

23.11. - 27.11. ZEMĚPIS – Šindelková

Tento týden se podíváme na Jižní Ameriku.

Příští týden TEST – SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA – podívejte se na zápisy.

Stále procvičujte orientaci na mapě. Až dokončíme kontinent Amerika bude test z orientace na mapě Ameriky.

 

23.11. - 27.11. SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU – Šindelková

Podívejte se na dokument Moto cestou necestou s Pavlem Liškou a Janem Révaiem. Stojí za to se na to podívat!

Dokument: https://www.youtube.com/watch?v=2xH3L_vJq_I

 

23.11. - 27.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Šindelková

O online hodinu se podíváme na bezhotovostní placení.

Kdo si chce vylepšit známku: vyplňte poštovní poukázku typu C (složenka) podle zadání a zašlete mi jí.

Zadání: Posíláte peníze vašemu příbuznému složenkou typu C, který bydlí v Liberci a nemůžete mu dát peníze osobně.

 • Jeho adresa je: Artur Benda, Univerzitní nám. 1410, PSČ 461 17 Liberec.
 • Posíláte částku: 1 500 Kč
 • Posíláte mu peníze do vlastních rukou
 • Zpráva pro adresáta: narozeniny

 

23.11. - 27.11. ČESKÝ JAZYK – Šindelková

Vypracujte v pracovní sešitě na straně 10 cvičení 8, na straně 11 cvičení 3. Dále v pětiminutovkách vyplňte cvičení na procvičování: Koncovky sloves: shoda přísudku s podmětem – (Já to mám na straně 32, cvičení M4 – vy budete mít jiné číslování, začíná to: Při vichřici…)

 

Pracovní činnosti (23.11.-27.11)

Jaké úrazy se mohou stát v kuchyni? Jak je ošetříte?

Přírodopis 16. 11. - 20. 11. 2020

Chov ryb a jejich rozmnožování

Z filmu o rybníkářství vypište postřehy o historii ribníkářství, největších osobnostech, kde se rybníky nachází, jak říkáme soustavě rybniční sítě a další zajímavosti.

https://www.youtube.com/watch?v=kqSOIboQOyM&t=742s&ab_channel=MartinUrb%C3%A1nek

Dále si doplňte zástupce ryb o karase, kapra lysce, cejna, parmu, lipana a pstruha (stejné zadání jako minulý týden)

20.11. Angličtina Chocholoušková

Prac.sešit: 36/2,3,4 a 37/5

Naučte se slovíčka 1C (zatím především „zelená“ slovíčka ze str.70)

Napište do sešitu 6 vět o sobě a své rodině (popisujte vlastnosti sebe a lidí za použití slovíček 1C) TENTO TEXT POSLETE NA WHATSAPP

20.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová

Námět na výtvarnou hru. Přeji hodně zábavy!

https://cz.pinterest.com/pin/714172453401277906/

 

19.11. Hladíková VKZ 

Na základě dnešní hodiny píši kritéria pro hodnocení plakátu: 

Název: Proč nekouřit

- 5 důvodů proč nekouřit, proč přestat

- obrázek(y) vztahující se k tématu

.- Co je lepší? Kouřit x nekouřit? Proč?

Vytvoříte plakát v programu Word nebo PowerPoit (jedna stránka)

Termín odevzdání: 20.11.2020 do 20:00h poslat na e-mail: hladikova@zskly.cz

 

Fyzika 19.11., V. Hradecká

Milí sedmáci, tento týden jsme si povídali o skládání sil stejného a opačného směru. Vše najdete v učebnici na str. 39 - 44.

16-20/11/2020 Anglický jazyk (Blažková)

unit 1A učebnice 

PS: 28/1,2,3, str. 29/4,5 (na hodině navážeme konverzací), str. 30/8 - přečíst text, porozumět a vyplnit dle textu tabulku 

 

18.11. TV na tento týden pro všechny - zpevňujeme celé tělo podle: https://www.youtube.com/watch?v=l08EmmvaeEk

16.11 – 20.11. ZEMĚPIS Šindelková

Tento týden se zaměříme na Střední Ameriku + Mexiko. Zápis uděláme společně o online hodinu.

16.11 – 20.11. SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU Šindelková

Budeme pracovat tento týden s internetovým atlasem: https://atlas.mapy.cz/ , kdo by neměl přístup na internet, pracuje s klasickým atlasem. Vyhledejte v atlase alespoň 5 informací, které se vztahují ke Střední Americe, a které vás zaujmou. Jak pracovat s internetovým atlasem, jsem vám ukazovala, kdo by s tím měl problém, napište mi, znova vám ukáži jak na to.

16.11 – 20.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Šindelková

Ve čtvrtek bude 4. hodinu hvězdičková hodina VKO – napíšeme si ještě jednou test na téma majetek a vlastnictví a poté se podíváme na bezhotovostní placení.

16.11 – 20.11. ČESKÝ JAZYK Šindelková

Doma: pracovní sešit strana 11, cvičení 12 a poté pětiminutovky stran 28, cvičení N2

O online hodinu se podíváme na charakteristiku, budeme vytvářet ve skupinách atlas skřítků.

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI (16.11.-20.11.)

Připravte jednoduchý, zdravý pokrm. Zkuste prostřít stůl.

13.11. Angličtina Chocholoušková

Protože poslední látka je pro vás oříšek, posílám vám na mail tabulku se základními frázemi, které se všichni naučíte. Budu je zkoušet.

A začneme něco nového (snad zábavnějšího)

Nastudujte si 1C – slovíčka (v učebnici nebo prac. sešitě) a procvičte si je

v Prac. seš. str. 36

Přírodopis (9. 11. - 13. 11.)

1) Porovnání stavby těla a způsobu života paryb a ryb - doplňující materiál učebnice str. 10 - 13.

2) Podle učebnice str. 16 - 17 vypište nejznámnější zástupce sladkovodních ryb a ke každé rybě napište, podle kterých znaků na těle je pro vás odlišná od ostatních druhů (podle kterých znaků ji poznáte). Své práce zašlete na můj e-mail.

 

 

 

Fyzika (9.-13.11.), V. Hradecká

Milí sedmáci, tento týden si povídáme o znázornění sil a o skládání sil stejného směru. V učebnici je vše vysvětleno na str. 35 - 40

13.11. Výtvarná výchova - Kamila Bímová

Necháme se inspirovat Národní galerií Praha a vytvoříme UMĚNÍ (BÝT) DOMA. Jak na to?

Vezmi si plech na pečení, mouku, sítko či jiné kuchyňské náčiní. Nech se inspirovat nějakým uměleckým dílem a vytvoř svůj obraz z mouky přímo v kuchyni. Návod najdeš v odkazu. Svůj výtvor mi prosím pošli na můj whatsapp 604 566 452. Už se těším!!!

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2146/umeni_-byt-_doma_vyzva_3.pdf

 

Hudební výchova 9 - 13. 11

Dobrý den,
Naučte se zpívat písničky Klobouk ve křoví od Jaroslava Ježka a písničku Milenci v texaskách z muzikálu Starci na chmelu. Je to klasika, kterou by jste měli znát.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=XNeeq8y8V6I&list=RDXNeeq8y8V6I&start_radio=1

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Qklob4mJ19A

Mějte se krásně.

11.11. Angličtina Chocholoušková

Učebnice: všichni už budou ovládat výrazy z obou modrých tabulek str. 28 a 29 – v pátek budu zkoušet

Prac.sešit: 32/3 (kdo nemá), 33/4 (5 vět – toto cvičení vyfotit a zaslat na whatsapp)

33/5

35/8

10.11. Tělesná výchova pro všechny na tento týden

https://www.youtube.com/watch?v=DyJ61nmQVuc

 

 Dějepis - 9.11. - 13.11., J. Tarantová

Učebnice str. 28-30, Dějiny evropských států - Francká říše. Přečtěte si a ústně si odpovězte na otázky na str. 31. V hodině si o tom popovídáme, tak si připravte vše, čemu nerozumíte. Zápis pošlu mailem. 

 

 

7.-11.11. Angličtina Chocholoušková

WB str.31/10 tvořte věty podle zadání a příkladu

WB str,32/1,2,3 (pokud nebudete znát slovíčka, viz učebnice 28/1 - naučte se výrazy!)

z posledního cvičení vyjdeme při středeční hodině

9.11. – 13.11. ZEMĚPIS – Šindelková

Tento týden souhrnný test Amerika!

Podíváme se na USA a Mexiko.

Zápis:

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (USA)

 • K USA patří Aljaška a Havajské ostrovy
 • Rozloha: třetí největší země světa.
 • Hlavní město: Washington DC.
 • Federativní země s 50 státy + ostrovy v Karibském moři
 • Původní obyvatelé = Indiáni
 • Úřední jazyky: angličtina
 • Těžba ropy v Mexickém zálivu.
 • Okolí Velkých jezer – hlavní průmyslová centra
 • Symboly: Orel bělohlavý, socha Svobody, kovboj, baseball, Route 66, Silicon Valley – technologie, Hollywood

 

9.11. – 13.11. SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU – Šindelková

Budeme si navzájem prezentovat vaše inuitské prstové masky ve čtvrtek o hvězdičkovou hodinu Z/VKO. Hvězdičková hodina ve čtvrtek Z/VKO BUDE! Připravte si vaše kamery.

 

9.11. – 13.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - Šindelková

Na online hodinu budete potřebovat složenku. Probereme hotovostní placení.

 

9.11. – 13.11. ČESKÝ JAZYK – Šindelková

Vaším úkolem je vypracovat v učebnici na straně 14 cvičení 2, 3 do domácího sešitu. V pracovní sešitě na straně 10 vypracujete cvičení 7.

 

Pracovní činnosti (9.11. - 13.11.)

Jak se zachováte při úrazu elektrickým proudem? Můžete hledat na internetu.

Anglický jazyk 9-13/11/2020 (Blažková) 

PS 24 - výslovnost (online učebnice poslechy)

PS 25/1 (poslech), 25/4 (reading)

napsat 10-12 vět o tom, jak jsem strávil(a) sobotu / neděli / včerejší den - používat slovesa v minulém čase (poslat na email)

naučit slovíčka PS strana 69

 

Př 2. 11. - 6. 11. 2020

Rybí pásma - doplnit zápis dle prezentace nebo učebnice - str. 14-15

V pondělí 9.11. mezi 14 a 14.30 před budovou školy vyzvedněte sešity a odevzdávejte referát - paryby.

 

Hudební výchova 2 - 6. 11

Dobrý den,
pokračujeme procházkou v obdobím hudebního baroka a Životem J. S. Bacha. posílám další díl našeho výukového pořadu Vrámol. Opět si udělejte poznámky do sešitu.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=JhvyPBhBDN4&t=2s

Mějte se krásně.

Výtvarná výchova 6.11. - Kamila Bímová

Námět na výtvarné tvoření - dobrovolné:

Pracujte si, prosím, stále na výtvarné soutěži "Oko, do duše okno". Názvu soutěže se vůbec nebojte. Jedná se o volné téma, můžete zkrátka nakreslit/namalovat vše, co se Vám líbí.  Nezapomeň na formát čtvrtky A4 nebo A3. Určitě se Vám vydaří krásná a originální výtvarná díla. Obrázek, který budete chtít zařadit do soutěže, mi nejdřív prosím vyfoťte a pošlete  na mail: bimova@zskly.czabychom se ještě mohli domluvit, co je třeba vylepšit. Hotový, podepsaný obrázek (čtvrtku) můžete kdykoli vhodit do schránky u vchodu do školy do 16.11.

5.11. Hladíková VKZ

Dnes jsme si do sešitu zapsali vyšší a základní lidské potřeby. Vaším úkolem je napsat 5ti větami, jaký vliv má neuspokojení těchto potřeb na zdraví člověka.

EH

 

 

4.11. Angličtina Chocholoušková

Učebnice str. 28 (modrá tabulka)

Prac.s. str. 34 (nastudovat použití more than (víc než) a less than (méně než) - doplnit cv.6

v pátek 6.11. si napíšeme testík na "How often" a odpovědi"

Dějepis, 2.11. - 6.11., J. Tarantová

Dokončili jsme strukturu středověké společnosti, učebnice str.23-27. Zápis jsem poslala mailem.

 Fyzika (2.11.-6.11), V. Hradecká

Na online hodině si již budeme povídat o síle - uč. str. 31 - 38. Z kapitoly Pohyb tělesa (druhy pohybů, výpočet rychlosti, dráhy a času) si napíšeme testík v pondělí 9.11.

2.11. – 6.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Šindelková

Vše uděláme společně o online hodinu, nemusíte nic vypracovávat sami. Kdo by se z nějakého důvodu nezúčastnil online hodiny výchovy k občanství zkusí si vyplnit složenku, kterou jsem zaslala v emailu.

Prosím vytiskněte si na online hodinu složenku, kterou jsem vám zaslala na email. Děkuji

2.11. – 6.11. ČESKÝ JAZYK Šindelková

Hvězdičková hodina českého jazyka se v úterý 3.11. uskuteční pro všechny sedmáky. Zůstaňte na ni připojení.

Pro všechny mimo online hodiny: Sloh – charakteristika – Přečtěte si modrý rámeček na straně 133 a poté vypracujte v učebnici a na stejné straně cvičení 1a, b, c, d, e.

Pro ty, co se z nějakého důvodu nezúčastní online výuky: Vypracují v pracovním sešitě celou stranu 9 a stranu 47.

2.11. – 6.11. SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU Šindelková

PRAKTICKÉ CVIČENÍ: INUITSKÁ PRSTOVÁ MASKA

Vytvořte vlastní prstovou masku. Vaše masky budete ukazovat příští týden o online hodinu zeměpisu nebo zašlete fotku. Vše vysvětlím o nejbližší online hodinu.

Inuité používali prstové masky při ceremoniálech a rituálech a mají představovat duchy předků. Vyráběli je ze dřeva nebo kamenů. My si je vyrobíme z papíru.

POSTUP:

 1. Vystřihněte z papíru kruh o průměru 10 cm. Na spodní straně vystřihněte dva otvory pro prsty.
 2. Uprostřed kruhu namalujte obličej a vybarvěte jej. Plochu okolo obličeje můžete vyzdobit – peříčka, kamínky, flitry, korálky, listy atd.
 3. Aby se maska pohybovala, hýbejte pomalu rukou – nejlépe do rytmu bubnů.

2.11. – 6.11. ZEMĚPIS Šindelková

Vše uděláme společně o online hodinu, nemusíte nic vypracovávat sami. Kdo by se z nějakého důvodu nezúčastnil online hodiny zeměpisu, tak si přečte v učebnici strany 37–41 a napíše zápis.

Zápis: SEVERNÍ AMERIKA

KANADA

 • Rozloha: Druhá největší země světa.
 • Hlavní město: Ottawa
 • Původní obyvatelé = Inuité
 • Úřední jazyky: francouzština a angličtina
 • Provincie Quebec – francouzsky mluvící obyvatelstvo, Montreal – druhé největší město Kanady a druhé největší frankofonní město na světě
 • Dvě třetiny Kanady nejsou osídleny, lidé žijí při hranicích s USA
 • Symboly: javorový list, javorový sirup, hokej (zimní sport) a lakros (letní sport), Niagarské vodopády

 

2.11. Pracovní činnosti

Dodržuj zásady bezpečnosti při domácích pracích. Dbej na základní hygienu.

1.11.Tělesná výchova pro všechny

na týden od 2.11. do 6.11.

Vyzkoušejte si podle videa cvičení a každý den si zapisujte, kolikrát jste cvik zvládli za 2 minuty. Zápisy si uschovejte ve škole pak porovnáme.

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E

 

29.10. ANGLICTINA shrnutí

slovíčka do lekce 1A (včetně), znalost frekvenčních příslovcí (Učebnice str.26 oranžový rámeček dole)

zkuste si natrénovat test:

https://quizizz.com/join/quiz/5eb3b28b00fad8001ce932bf/start?studentShare=true

Fyzika (19.-23.10.), V.Hradecká

Milí sedmáci, tento týden budeme opakovat celou kapitolu o rychlosti. Dozadu do sešitu si odpovězte na otázky na str. 29 - 31 v učebnici/cv. 1,2,3,4,6,11

Hudební výchova 19.10 - 23. 10

Dobrý den,
posílám vám odkaz na skvělé video o barokní hudbě a životě J. S. Bacha. Podívejte se na něj a do sešitu si udělejte poznámky. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UcIRFvrzJNw&t=156s
Děkuji a přeji krásný den.

Výtvarná výchova 22.10. - Kamila Bímová

Krásný den všem.

POZOR! Čeká na Vás soutěž. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit soutěží, které vyhlašuje Dům dětí a mládeže Neratovice.

a) FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HALLOWEENSKOU DÝNI. Pokud se Vám podaří vydlabat a nazdobit podzimní dýni, vyfoťte ji a pošlete nejpozději do 30.10. na můj mail: bimova@zskly.cz

b) OKO, DO DUŠE OKNO - výtvarná soutěž. Vytvořte obrázek na dané téma libovolnou technikou (kresba, malba, koláž) na čtvrtku A4 nebo A3. Každý z Vás může do soutěže odevzdat dokonce 3 obrázky. Vytvořené obrázky předejte do konce listopadu k nám do školy.

Obrázky do výtvarné soutěže i fotky dýní poté hromadně odevzdám do DDM Neratovice. Účast v soutěžích je dobrovolná. Už teď se těším na vaši tvorbu.

21.10.2020 Matematika - Mgr. Jana Palanská
Učebnice 50/3 do domácího sešitu.
ANGLICTINA 
umět slovíčka do 1A (včetně)
pracovní sešit 29/6
pracovní sešit str. 30
VKZ - Hladíková
Vyhledejte a svými slovy zapište do sešitu, co je to nadace.
Vypište 10 různých nadací, které působí v ČR. Jednu si vyberte a popište, proč byste jste si zrovna tuto vybrali, proč byste této nadaci finančně přispívali.
Přírodopis (19. - 23. 10.)
Připomínám nutnost plnit zadané úkoly. 
Nově téma ryby - anatomická stavba a rozdělení - doplnit zápis dle učebnice str. 12 - 13. 
19.10. Matematika - Mgr. J. Palanská
Učebnice 47/1, 3 do domácího sešitu a nastudovat ze strany 48 výpočet složeného zlomku. To vše do středy 21.10. Přeji hezké počítání!!!
Český jazyk od 19.10 do 23.10. 
Dnes hotovo: str. 61 učebnice - odborné názvy.
Sami: Přídavná jména - strana 12 v učebnici - přečíst modrou tabulku a vypracovat do domácího sešitu cv. 2a a cvičení 3. a pětiminutovky strana 21 cv. K1
Literatura: Poslechněte si báji Médea, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=cXhz1GXuoOA a napište do sešitu děj příběhu a popište hlavní postavy.
Společně o online hodinu uděláme: pracovní sešit str. 8 cvičení 1a,b,c,d,e.
Seminář ze zeměpisu  19.10.
Na email Vám zašlu Mayské a Aztécké mýty. Přečtěte si je. 
Zeměpis 23.10.
Přečtěte si v učebnici přírodní podmínky Ameriky na straně 28 -30 a vypracujte tabulku na straně 31. cv. 1 do sešitu. Pozor vynechte savany. Nepište si do tabulky savany.
Výchova k občanství - 23.10.
Do emalu Vám zašlu prezentaci s výkladem a instrukcemi. 
Pracovní činnosti - 19.10 - 23.10.
Jaký úraz by se vám mohl stát, kdyby jste štípali dřevo? Ošetřete si ho.
Výtvarná výchova 16.10. - Kamila Bímová
Během podzimní procházky vytvořte originální obraz v přírodě - LAND ART. Využijte barevné spadané listí, kaštany, šípky atd. Inspiraci najdete ve videu:

 

Matematika - Mgr. J. Palanská

PS 13/12, 13, 14

      16/2, 3, 4

      17/1, 2, 3

Vypracujte do 16.10.2020, zkontrolujeme si společně při distanční výuce, nic neposílejte, ani nenoste.

Tělesná výchova - Tichota

Zacvičte si všichni podle videa - https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

Dějepis 12.-16.10.2020

Učebnice strana 17/18 - Na prahu středověku - jen přečíst, strana 19 - Dělení středověké společnosti - přečíst a vypsat si do sešitu, na jaké 3 vrstvy se společnost dělila a kdo komu co platil (to zjistíte podle obrázku). Nadpis bude Středověká společnost. 

Přírodopis 12. - 16. 10. 2020

Kruhoústí

učebnice str. 10 + odkaz na video: 

https://www.youtube.com/results?search_query=7.t%C5%99%C3%ADda+(P%C5%99%2C05)+-+Kruho%C3%BAst%C3%AD

zápis na papír, vlepíme do sešitu po návratu do školy

Paryby

Referát o libovolném druhu paryby 

kriteria referátu: 1) popis stavby těla

                           2) charakteristika života

                           3) rukou psaný s rozsahem min A5, max A4, linkovaný papír bez obrázku

 Termín odevzdání při návratu do školy

Angličtina 12.- 16. 10.

Skupina pí.uč. Chocholouškové

školní sešit - vybrat si 5 sloves z tabulky str.16 (WB-workbook), ke každému slovesu vymyslet jednu otázku a odpověď na ni. (dohromady tedy 10 vět v sešitu, odevzdat ve středu)

WB str. 22-23, str. 26 rámeček a) (Myšlenková mapa - přečíst si návod v šedém rámečku a bod 1 v růžovém) - do Pátku, v pátek odevzdat WB

Skupina pí.uč.Blažkové

Do středy poslech a četba 16/2 a 3 (cv.3 do sešitu napsat správný tvar sloves) 

Do pátku prac. sešit 18/5, 6 

PČ (12. - 16. 10.), L. Krivokapičová

Pracujte správně a bezpečně s domácími spotřebičemi (např. varná konvice). Příští týden si o tom budeme povídat.

Fyzika (12. - 16. 10.), V. Hradecká

Přečtěte si kapitolu Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa - str. 21 - 25. Pečlivě si prohlédněte grafy a dozadu do sešitu odpovězte na úkoly na str. 24/1, 2, 3 

 

ÚKOLY 12.10. - zeměpis, český jazyk, seminář ze zeměpisu, výchova k občanství - ŠINDELKOVÁ
Seminář ze zeměpisu - Pustit video na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qbhZafXKRGQ
Otázky k videu: Co mě nejvíce zaujalo a proč? 

Zeměpis - Přečíst si v učebnici strany 32 - 35. Zápis Vám zašlu emailem.

Výchova k občanství - Opakovat rozpočet, vlastnictví, majetek, funkce peněz atd.

Český jazyk -Přečíst si modré rámečky na straně 60 - 61 - synonyma, antonyma a homonyma.
Do středy: prac. sešit str. 45 cvičení 1a, str 46, cv. 1a,b,c
Do pátku: učebnice strana 60 - cv. 1 na synonyma a cv. 2 na antonyma, strana 61 - cv 1, 4, 5 - NAPSAT DO DOMÁCÍHO SEŠITU
M. Šindelková

Milí sedmáci,
připomínám na PČ (čtvrtek) přinést jehlu, nit, jakýkoliv kus látky (alespoň 20x20cm), 3 knoflíky (4 dírky).

L. Krivokapičová

 

r

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy+420 731 718 205

 • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Projekty

cele_Cesko_web.jpg

Search