Informace

Mgr. Martina Čvančarová, cvancarova@zskly.cz

 

 Přírodopis (23. 11. - 27. 11.)

Úkoly pro tento týden:

1) Komu se nepovedl test na taxonomický systém (dozvíte se z e-mailu), může si napsat náhradní ve čtvrtek v 10 hodin. Podmínkou úspěšného testu jsou vytištěné taxonomické tabulky. 

2) V e-mailu naleznete dokument s výsledkem vašeho testu a na dalším listě téhož dokumentu naleznete tabulku, kterou doplníte podle vzoru a pošlete mi ji zpět.

3) V učebnici - str. 16 - 17 vypíšete všechny tučně vytištěné pojmy a stručně (pokud možno vlastními slovy) napíšete, co znamenají.

24.11. Matematika - DÚ na 26.11.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5UXLiCzKZffgDU2nqFDVxQJCkEHd2sNz5Z6bxWTaCRYIL7w/viewform?usp=sf_link

 

Hudební výchova 23 - 27. 11

Poslechněte si operu Rusalka, kterou napsal geniální národní  skladatel Antonín Dvořák. Tato opera patří k pokladům české národní zpěvohry a měli by jste jí znát. Posílám vám část s árií Rusalky Měsíčku na nebi.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=w5Q2P1S08YU

T. Bubla

1. Angličtina Chocholoušková

Do středy na hodinu s Larou si vypracujte v prac. sešitě str. 48 a naučte se slova, která neznáte.

Na str. 46 doplňte větve „fruit“ a „vegetables“.

23.11. - 27.11. ZEMĚPIS – Šindelková

O online hodinu: probereme pohyby litosférických desek a uděláme si zápis.

Doma si přečtěte v učebnici na stranách 12-13 téma zemětřesení a poté vypracujte cvičení, které bude sloužit jako zápis – nalepte si ho do sešitu nebo přepište. Cvičení Vám zašlu během dnešního dne do emailu.

Příští týden TEST – krajina a krajinná sféra, sféry Země (obaly)

 

23.11. - 27.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Šindelková

Tento týden: téma pravidla a společnost. Vše o online hodinu.

 

23. 11. Pč - Havelková

Pokud máte doma nějaké zvířátko, tak se o něj dobře postarejte - nakrmte ho, vyčistěte mu jeho obydlí nebo jeho srst, pohlaďte ho atd. Kdo nemá doma zvířátka, nakrmí alespoň ptáčky někde v krmítku.

 

20.11. Angličtina

Opakujte slovní zásobu 1D, doplňte větve v prac. sešitě na str. 27 a 43/9,10

Napište do sešitu 6 vět o svém životní stylu – co děláte pro své zdraví, případně co děláte špatně :) a co byste měli dělat jinak. POŠLETE NA WHATSAPP (777076127)

20.11. Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky str.5

19.11. Matematika - úkol na 24.11.

Pracovní sešit Aritmetika str. 37 /cv. 1.,2. a do domácího sešitu učebnice str. 84/ cv.2. a str.86/cv.2.. Kontrolu provedeme v úterý.

Fyzika 19.11., V. Hradecká

Milí šesťáci, tento týden jsme si povídali o částicové stavbě látek kapalných, pevných a plynných, vše najdete v učebnici na str. 34 - 36.

 18.11. Český jazyk

Udělejte si cvičný test v PS str. 16. 

Do pátku mi pošlete záznam o knize.

 

Dějepis

Kdo nemá vypracované otázky k zápisu o Keltech, tak si je udělejte. Zítra píšeme test Fa - doba bronzová, železná, Pravěk v českých zemích, Keltové.

18.11. TV na tento týden pro všechny - zpevňujeme celé tělo podle: https://www.youtube.com/watch?v=l08EmmvaeEk

 

Přírodopis 16. 11. - 20. 11. 2020

Tento týden nebyla hodina - státní svátek. Přeto doporučuji opakovat si vše o buňce a také taxonomický systém.

16.11. Angličtina Chocholoušková 

učebnice str.32 cv. 4 - 5 vět zapsat do sešitu

Pusťte si video (DVD8) ze strany 33, zodpovězte si - jsou věty ve cv.5 pravdivé?

pracovní sešit str42/8 (procvičení spojek "and, or, because")

16.11 – 20.11. ZEMĚPIS Šindelková

Úkol: nakreslete si do sešitu obrázek rozdělení zemské kůry: oceánské a pevninské kůry a napiš si ke každé kůře zvlášť její charakteristiku (tloušťka a složení). Vše najdete na straně 9 v učebnici (2.díl učebnice).

O online hodinu se podíváme na litosférické desky.

 

16.11 – 20.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Šindelková

Tento týden TEST VANDALISMUS. Na nové téma se podíváme spolu o online hodinu.

 

16. 11. Pč - Havelková

Přehrajte si tento odkaz a můžeze si zkusit nějaké drobné aranžmá.

https://www.youtube.com/watch?v=Yf7mrdNjjj4

 

12.11. Angličtina Chocholoušková

Prac.sešit: 40/1, 2, 3, 41/4

vypracujte a naučte se slovíčka (fráze o zdravém životní stylu z oranžové tabulky v učebnici)

Fyzika 13.11., V. Hradecká

Milí šesťáci, dnes si budeme povídat o silách mezi částicemi látek. Budeme pracovat s učebnicí na str. 31 - 33

13.11. český jazyk

Učebnice str. 28/ cv. 7 do školního sešitu.

Pravopisné pětiminutovky str.28, cv. O. toto cvičení mi pošlete na Whatsapp.

 

12.11. Matematika - úkol na 18.11. (hodina s *¨)

Do domácího sešitu učebnice Aritmetika str.82/cv. 1. a 2.

Pracovní sešit Aritmetika str.36/cv. 3.

 

 Hudební výchova 9 - 13. 11

Dobrý den,

posílám vám skvělé video o renesanční hudbě. Prosím pusťte si ho a udělejte si poznámky do sešitu. Nadpis - Renesanční hudba

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=tVENkc1UFds

Mějte se krásně.

11.11. Český jazyk 

Dnes si zopakujte vyjmenovaná slova. PS str.24/1,2,3,4 a str. 25/ 5,6

Dějepis 

Dnes nebudeme mít hodinu online. Budete pracovat sami. Přečtete si v učebnici str. 35 - 37. Na email jsem vám poslala zápis, nalepte si ho nebo opište do sešitu a vypracujte otázky. Zítra píšeme test z doby kamenné, tak se naučte.

10.11. Tělesná výchova pro všechny na tento týden

https://www.youtube.com/watch?v=DyJ61nmQVuc

10.11. Matematika - úkol na 12.11.

Pracovní sešit Aritmetika - str. 36/ cv. 2. celé 

 

Př (9. 11. - 13. 11. 2020)

1) Podle učebnice doplnit zápis o struktuře mnohobuněčných organismů (str. 25).

2) Procvičování taxonomického systému s pomocí tabulek.

3) Jak zkoumáme přírodu - uč. str.19 - 20, pročíst zejména stavbu mikroskopu, udělat zápis.

4) Opakovat stavbu buňky, rozdíl mezi buňkou živočichů a rostlin, výživu buňky, způsoby rozmnožování a také jednobuněčnost a mnohobuněčnost a buněčné kolonie.

9.11. Angličtina Chocholoušková

učebnice – str. 31/5 – udělejte si test, přečtěte a přeložte si (pro sebe) výsledek, který vám vyšel

 WB str.37/4,5,6 (slovíčka viz učeb. Str. 30 oranžová a modrá tabulka)

39/11 (berte jako ověření svých znalostí a vše, co neznáte, se doučte)

 v pátek test na překlad vět (podobné, jako v prac.sešitě, budou v nich slovíčka 1A-C)

 

9.11. – 13.11. ZEMĚPIS – Šindelková

Během výuky se budeme věnovat vzniku a vývoji Země. Doma si poté nakreslíte obrázek stavby zemského tělesa a popíšete si jednotlivé vrstvy – vnitřní a vnější jádro atd. Nadpis: Stavba zemského tělesa a pod nadpis si nakreslíte obrázek. Obrázek najdete na straně 9 v učebnici zeměpisu.

 

9.11. – 13.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Šindelková

Tento týden se budeme věnovat stále tématu vandalismus. Vše o online hodině.

 

9. 11. Pč - Havelková

Přehrajte si tento odkaz a podívejte se, zda doma naleznete některé ze zhlédnutých rostlin.

https://www.youtube.com/watch?v=4JMJsMhXovQ

 

6.11. Český jazyk

Dnes si nalepte nebo opište zápis, který jsem Vám poslala na email a vypracujte úkoly, které jsou na konci.

5.11. Matematika - úkol na 10.11.

učebnice Geometrie str.42/ cv. 1.b a 2. 

 

4.11. Český jazyk

Dnes si udělejte v PS na str. 13 cv. 7 a 8

Dějepis

Emailem jsem poslala zápis, který si nalepte nebo opište do sešitu a vypracujte si otázky, které tam máte. (Do příští středy 11.11.)

Hudební výchova 2. - 6. 11

Dobrý den,

posílám vám skvělé video o starověké a středověké hudbě. Prosím pusťte si ho a udělejte si poznámky do sešitu.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Lczt_zs0ZFk&t=189s

Mějte se krásně. 

Př (2. 11. - 6. 11.)

1) Téma buňka - výživa a rozmnožování - prezentaci zašlu e-mailem.

2) Téma jedno a mnohobuněčné organismy - doplnit informace můžete v učebnici na str 24.

3) Opakovat na čtvrtek zemské sféry, projevy života, organické a anorganické látky a fotosyntézu.

4) Opakovat taxonomický systém a stavbu rostlinné a živočišné buňky.

3.11. Matematika Tichota - úkol na 5.11.

Pracovní sešit geometrie str. 17/ cv. 5. c a 6. b,c

Fyzika (2.11.-6.11.), V. Hradecká

Milí šesťáci, na online hodině jsme zopakovali otázky o gravitační síle, pošlu vám je i e-mailem a v pátek 6.11. si vyzkoušíte krátký testík.

Potom jsme si povídali o částicích látek, vše si můžete zopakovat a prohlédnout v učebnici na str. 29-31.

2.11. Český jazyk

Dnes jsme procvičili stavbu slova, měli byste mít hotovo do str. 12

Na zítra si procvičte učivo o českém jazyce PS s.9 a přečtěte si nějakou pohádku, se kterou budeme zítra pracovat. 

2.11. - 3.11. Angličtina

 Procvičte si slovesa, související se sportem – uč. str. 29 nahoře

Vypracujte WB (pracovní sešit) str. 34 celá, případně jakákoli starší cvičení ve WB. (Kontrola podle online-verze, pokud někdo stále nemá aktivovanou a nejde mu to, napište mi.)

2.11. – 6.11. ZEMĚPIS Šindelková

Společně si zopakujeme krajinu a krajinnou sféru a zkontrolujeme zápis. Na online hodině si napíšeme slíbený test.

Doma mimo online hodinu si přečtete v učebnici na straně 7 jednotlivé složky/obaly krajiny a vypište si je do sešitu (litosféra je, atmosféra je, …).

2.11. – 6.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Šindelková

Vše uděláme společně o online hodinu, nemusíte nic vypracovávat sami. Kdo by se z nějakého důvodu nezúčastnil online hodiny výchovy k občanství, tak odpoví na otázky: Jak se můžeme proti vandalismu bránit? Jak předcházet vandalismu? Je vandalismu v naší obci? Jestli ano, kde a jaký?

 

2. 11. Pč Havelková

Pokud máte na zahradě ještě nějaké kvetoucí rostliny, využijte je při výzdobě. Upravte je třeba do vázy nebo jiné nádoby a vystavte si je doma nebo před domem. Můžete doaranžovat i větvičkami keřů nebo plody kaštanů, okrasných dýní apod.

 

1.11.Tělesná výchova pro všechny

na týden od 2.11. do 6.11.

Vyzkoušejte si podle videa cvičení a každý den si zapisujte, kolikrát jste cvik zvládli za 2 minuty. Zápisy si uschovejte ve škole pak porovnáme.

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E

29.10. ANGLICTINA - rekapitulace

slovíčka až do části 1B (Prac. sešit do části 1A)

zkuste testík: https://quizizz.com/join/quiz/5e50d168a37d75001c8583bf/start?studentShare=true

23.10. Xyzkoušejte si test z matematiky - zkouška

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35cZBMufHMLhvePZtmG0cyXzRFyQa6IceXVgWu2kDjW0Wgw/viewform?usp=sf_link

 23.10. Matematika

Zaokrohlování desetinných čísel můžete procvičovat na nns.cz - online cvičení.

22.10. - Matematika

Pracovní sešit Geometrie str.14/cv.4 - nesestrojujte osy úhlů, ale změřte velikost úhlů.

Pracovní sešit Aritmetika str.36/cv.1.

On-line procvičení zaokrouhlování na desetiny využila pouze 1 žákyně.

22.10. Český jazyk

Do pátku si udělejte PS str. 11

ANGLICTINA 20.10.

slovní zásoba 1A (sporty a vybavení)

pracovní sešit: str.30-32

Procvičujte slovíčka z L0 a doplňte si v pracovním sešitě, co nemáte z lekce 0

Přírodopis (19. - 23. 10.)

Trénujte taxonomický systém - wikipedie, zadávání různých organismů a pročítání jejich věděckého zařazení. 

Buňka - doplnit zápis dle učebnice - str. 20 - 22, dokreslit schéma rostlinné a živočišné buňky se zaměřením na rozdíly v jejich stavbě.

 

 

 

Fyzika (19.-23.10.), V. Hradecká

Milí šesťáci, přečtěte si v učebnici kapitolu Měření síly - str. 24 - 27 a zapište si do sešitu pod nadpis kapitoly důležité shrnutí, které je ve žlutém rámečku na str. 27.

Myslete, prosím, u toho, někteří z vás již informaci o tom, že se síla měří siloměrem a v Newtonech mají, ti si už napíší jen poslední větu. Kdo tyto informace naopak v sešitě nenajde, opíše celý žlutý rámeček.

 

20.10 Matematika

Pracovní sešit Geometrie -str. 16/cv. 2. a 3.

Kontrolu provedeme ve čtvrtek při videovýuce.

Hudební výchova od 19. 10 do 23. 10.

Pokuste se naučit zpívat písničky Bláznova ukolébavka a od Václava Neckáře písničku Lékořice.

Odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=JXdoaQM6DFs

https://www.youtube.com/watch?v=YqCP04A9JLQ

Krásný de. T. Bubla

20.10. Český jazyk

PS s 9 - udělejte si test, výsledky si zkontrolujte vzadu a napište své hodnocení.

 

Výchova k občanství 22.10.

Do emalu zašlu prezentaci. Prezentaci si otevřete, přečtěte a vyplňte zadané úkoly. Komu by nešla prezentace otevřít, tak mi napíše.  

Zeměpis od 19.10 do 23.10.

1. Vezměte si učebnici 2. DÍL - přečtěte si v učebnici str 5 - 7. a udělejte si zápis:

Krajina je:

krajinná sféra je

dvě složky krajiny jsou

uveď příklady k dvoum složkám krajiny

2. Podívej se z okna nebo vyjdi ven před dům a napiš jaké části krajiny vidíš a rozděl je buď do přírodní krajiny nebo do kulturní (člověkem vytvořené) krajiny.

19.10. Český jazyk.

Udělejte si v PS str. 8, v Pětiminutovkách str. 13 dodělejte.

 19.10. Pč Havelková

Připomínám úkol na pracovní činnosti: zkontrolujte vaše pokojové rostliny doma, prokypřete hlínu, zalejte, případně setřete prach z listů. Můžete některou rostlinu i přesadit pokud strádá.

16.10. ČJ

Pracovní sešit str. 7

16.10. Dějepis

V emailu máte prezentaci, z které si uděláte zápis do sešitu, vypracujete otázky a další úkoly. Vše tam máte napsané.

Pokud by někdo nemohl prezentaci otevřít, dá mi vědět.

15.10. ANGLICTINA

naučte se názvy sportů z učebnice str. 26 a vypracujte si v pracovním sešitě "větev" SPORTS (šedomodrá).

v pracovním sešitě str. 22-23 (všichni si dokončí)

15. 10 2020 - Přírodopis

Učebnice str. 26 - 27: doplnit zápis do školního sešitu

 

 

15.10. Matematika - Tichota

Pracovní sešit - Geometrie str.7 cv. 2., 3. a 4.,

str. 13 cv.1. a str. 14 cv. 2.

pro pobavení str.9 cv.9.

Kontrolu cvičení si provedeme v úterý 20.10. 

15.10. Český jazyk

Dnes si uděláte pracovní list, který jsem vám dala ve škole - Zpráva

 VV -  frotáž.

Nasbírejte si pár listů. Listy si dáte pod papír, otočíte je tou stranou kde mají listy vystouplou žilnatinu (to je druhá strana listu) a budete po papíře přejíždět pastelkou nebo nejlépe voskovkou. Zaplňte celou plochu, volte podzimní barvy. Můžete to také udělat bílou svíčkou a pak papír přetřete vodovkami nebo anilinkami.

Přeji, ať se vám dílo podaří. Můžete vyfotit a poslat. Obrázek si schovejte a přineste do školy.

 

Ve čtvrtek 15.10. bude 2. vyučovací hodinu změna v rozvrhu, připravte si přírodopis.

 

Fyzika (12.-16.10.), V.Hradecká

Milí šesťáci, přečtěte si kapitolu Gravitační síla, Gravitační pole - str. 20 v učebnici a do sešitu si k zápisu, který jsme udělali ve škole dopište 3. a 4. větu ze žlutého rámečku na str. 23.

Potom si můžete na youtube pustit video z vesmírné stanice ISS, jak to vypadá, když by byl stav beztíže (tedy bez gravitační síly). https://www.youtube.com/watch?v=LB4vpWiilI4, nebo i jiná.

Video si ještě vysvětlíme na on-line hodině.

Tělesná výchova - Tichota

Zacvičte si všichni podle videa - https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

14.10. ZEMĚPIS - Šindelková

Pracujte s učebnicí a atlasem. Atlas potřebujete, abyste mohli určit polohu/umístění jednotlivých států, které se po vás chtějí v učebnici v zadaném cvičení. Kdo nemá atlas může použít virtuální atlas na internetu. Odkaz na něj: https://atlas.mapy.cz/ 

Vypracujte v učebnici na straně 30 cv. 8 a na straně 33 cv. 3 a 4. Do učebnice nepište! Odpovědi pište na zadní stranu do sešitu zeměpisu. 

 

Matematika na 15.10. Tichota

Pracovní sešit geometrie strana 4 a 5 všechna cvičení. U cvičení 4., 5. a 6. napište pouze ano nebo ne. Kontrolu provedeme ve čtvrtek při on-line výuce.

Český jazyk 14.10..

Udělejte si  v pracovním sešitě opakování str. 5/ cv. 2 a 3,  str.6/ cv. 4,5 a 6

Na online výuce jsme probrali slovní přízvuk - učebnice str. 21.

20.10. Český jazyk

PS s 9 - udělejte si test, výsledky si zkontrolujte vzadu a napište své hodnocení.

 

Výchova k občanství 22.10.

Do emalu zašlu prezentaci. Prezentaci si otevřete, přečtěte a vyplňte zadané úkoly. Komu by nešla prezentace otevřít, tak mi napíše.  

Zeměpis od 19.10 do 23.10.

1. Vezměte si učebnici 2. DÍL - přečtěte si v učebnici str 5 - 7. a udělejte si zápis:

Krajina je:

krajinná sféra je

dvě složky krajiny jsou

uveď příklady k dvoum složkám krajiny

2. Podívej se z okna nebo vyjdi ven před dům a napiš jaké části krajiny vidíš a rozděl je buď do přírodní krajiny nebo do kulturní (člověkem vytvořené) krajiny.

19.10. Český jazyk.

Udělejte si v PS str. 8, v Pětiminutovkách str. 13 dodělejte.

 19.10. Pč Havelková

Připomínám úkol na pracovní činnosti: zkontrolujte vaše pokojové rostliny doma, prokypřete hlínu, zalejte, případně setřete prach z listů. Můžete některou rostlinu i přesadit pokud strádá.

16.10. ČJ

Pracovní sešit str. 7

16.10. Dějepis

V emailu máte prezentaci, z které si uděláte zápis do sešitu, vypracujete otázky a další úkoly. Vše tam máte napsané.

Pokud by někdo nemohl prezentaci otevřít, dá mi vědět.

15.10. ANGLICTINA

naučte se názvy sportů z učebnice str. 26 a vypracujte si v pracovním sešitě "větev" SPORTS (šedomodrá).

v pracovním sešitě str. 22-23 (všichni si dokončí)

15. 10 2020 - Přírodopis

Učebnice str. 26 - 27: doplnit zápis do školního sešitu

 

 

15.10. Matematika - Tichota

Pracovní sešit - Geometrie str.7 cv. 2., 3. a 4.,

str. 13 cv.1. a str. 14 cv. 2.

pro pobavení str.9 cv.9.

Kontrolu cvičení si provedeme v úterý 20.10. 

15.10. Český jazyk

Dnes si uděláte pracovní list, který jsem vám dala ve škole - Zpráva

 VV -  frotáž.

Nasbírejte si pár listů. Listy si dáte pod papír, otočíte je tou stranou kde mají listy vystouplou žilnatinu (to je druhá strana listu) a budete po papíře přejíždět pastelkou nebo nejlépe voskovkou. Zaplňte celou plochu, volte podzimní barvy. Můžete to také udělat bílou svíčkou a pak papír přetřete vodovkami nebo anilinkami.

Přeji, ať se vám dílo podaří. Můžete vyfotit a poslat. Obrázek si schovejte a přineste do školy.

 

Ve čtvrtek 15.10. bude 2. vyučovací hodinu změna v rozvrhu, připravte si přírodopis.

 

Fyzika (12.-16.10.), V.Hradecká

Milí šesťáci, přečtěte si kapitolu Gravitační síla, Gravitační pole - str. 20 v učebnici a do sešitu si k zápisu, který jsme udělali ve škole dopište 3. a 4. větu ze žlutého rámečku na str. 23.

Potom si můžete na youtube pustit video z vesmírné stanice ISS, jak to vypadá, když by byl stav beztíže (tedy bez gravitační síly). https://www.youtube.com/watch?v=LB4vpWiilI4, nebo i jiná.

Video si ještě vysvětlíme na on-line hodině.

Tělesná výchova - Tichota

Zacvičte si všichni podle videa - https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

14.10. ZEMĚPIS - Šindelková

Pracujte s učebnicí a atlasem. Atlas potřebujete, abyste mohli určit polohu/umístění jednotlivých států, které se po vás chtějí v učebnici v zadaném cvičení. Kdo nemá atlas může použít virtuální atlas na internetu. Odkaz na něj: https://atlas.mapy.cz/ 

Vypracujte v učebnici na straně 30 cv. 8 a na straně 33 cv. 3 a 4. Do učebnice nepište! Odpovědi pište na zadní stranu do sešitu zeměpisu. 

 

Matematika na 15.10. Tichota

Pracovní sešit geometrie strana 4 a 5 všechna cvičení. U cvičení 4., 5. a 6. napište pouze ano nebo ne. Kontrolu provedeme ve čtvrtek při on-line výuce.

Český jazyk 14.10..

Udělejte si  v pracovním sešitě opakování str. 5/ cv. 2 a 3,  str.6/ cv. 4,5 a 6

Na online výuce jsme probrali slovní přízvuk - učebnice str. 21.

Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Projekty

jeden_svet_web.jpg

Search