Informace

Mgr. Eva Hladíková, hladikova@zskly.cz

24.11. Hladíková

ČJ - Uč. str. 41/nastudovat žlutý rámeček

str. 41/cv.2 - do ŠS

M - PS str. 23/celá

 24.11. Pč - Štrymplová

Práce se stavebnicí.

23.11. Hladíková

ČJ - UČ str. 40/ cv. 10 - vypsat do ŠS slova s mě/mně

- odpovědět na otázky a-d

M - PS str.22/celá20.11. Hladíková

ČJ - procvičuj pravopis na internetu (předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; psaní ě/je; mě, mně; zdvojené souhlásky)

M - MR - str. 14,15/celé

 

Angličtina

Trénujte novou slovní zásobu pracovní sešit 36/1,2 a 37/3,4

(je vypsaná na str. 30 v učebnici)

Do sešitu napište o sobě, co rádi děláte - podle tabulky v učebnici str. 31 nahoře (tak, jako ve cvičení 6)

19.11. Přírodověda

Opakujte si vesmír, naučte se, kdy začínají jednotlivá roční období (dnes jsme psali do sešitu)

Odkaz na aplikaci, ve které si vyzkoušíte pohyby Země: 

www.zemevevesmiru.cz

19.11. Hladíková

ČJ - UČ str. 40/cv.8 - 2. část napsat do ŠS

M - PS str. 21/celá, postranní sloupec - vypočítat polovinu

TV+VV - https://cz.pinterest.com/pin/757941812282832175/

- pokuste se vyrobit si něco podobného, vytřihejte tvary rukou a chodidel z novin nebo letáků, poskládejte si je různě do dráhy (nejlépe venku). Do trávy přidělejte třeba hřebíkem. Nemusíte střihat, ale jen nakreslit křídou na chodník. Natočíte se a pošlete nám pro zpestření a zlepšní nálady?

18.11. Hladíková

ČJ - PL str. 21/cv.6

- četba knihy, zítra si připravit na výuku vyplněný list na čtení a přečtenou nebo rozečtenou knihu

M - PS str. 20/celá

16.11. Hladíková

Moji milí,

dnes jsem kontrolovala a doplňovala všechny známky včetně výchov (TV,VV).

Od spousty z vás nemám vypracované úkoly - výtvarná výchova - podzimní fotka, podzimní mandala. Tělocvik - chůze nebo běh nebo překážková dráha (vyfoťte výsledky na telefon, hodinky, nebo natočte sebe při přek. dráze). Od někoho nemám vůbec nic, proto jsem dnes zapsala známku 5. Projeďte si společnou komunikaci mezi mnou a vámi a pokud nenajdete fotku, že jste mi tyto úkoly posílali, pošlete mi je. Kdo toto neudělá do zítřka (17.11.2020) do 16:00, nechám mu zapsanou 5.

Je mi líto, ale i tyto předměty se známkují.

16.11. Hladíková

ČJ - PP str. 10/1. sloupec

UČ str. 40/8- 4 řádky do ŠS - poslat

M - PS str.19/celá

16.11. Pč Štrymplová

Pomáhejte blízkým,dodržujte zásady bezpečnosti při domácích pracích.

13.11. Hladíková

ČJ - PS str. 22/cv.8

UČ - str. 40/cv.9

M - MR - str13/cv.34 - poslat

PS str. 18/cv.9,10

12.11. Hladíková

ČJ - Můj neskutečný den - dokončit v sešitě KSV

PS str. 13/popis předmětu

PS str. 18+učebnice str. 31(vysvětlení)

Tyto 3 úkoly splnit do 20.11.

Do 13.11. vypracuj tyto úkoly:

PP str. 9/3. sloupec

PS str. 21/4 22/6

M - MR str. 12/celá

PL str. 8/cv.16 - 2. sloupec

 

11.11. Hladíková

ČJ - PS str. 21/cv. 1, 2, 3, 5

Čítanka str. 32 Za dveřmi Marzu - přečíst, vymyslet 3 otázky týkající se textu

M - MR str. 11/celá

11.11. Angličtina Chocholoušková

Naučte se věty z prac. sešitu str. 32 nahoře (modrá tabulka a text pod ní) - budu z nich zkoušet

PS: 33/4 (napište, jaké otázky položil chlapec dívce, když odpovídá takto?)

34/5, 6, 7

V pátek budete s Larou vymýšlet své nové identity

Ve středu bude test ze slovíček z lekce 1A (hlavně sloveso být, naučte se dobře i nová, složitější slova jako "nationality, language" apod. Dnes jsme je trénovali.

Hudební výchova 9 - 13. 11

Míříme do světa muzikálu. Prosím naučte se zpívat píseň Teď královnou jsem já, která pochází z krásného českého muzikálu Kleopatra. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=X3krZlNmJ3Y

10.11. Hladíková

ČJ - UČ str. 38/cv. 3 do školního sešitu - poslat    PP  str. 9/2. sloupec

M - MR - str. 8, 9, 10

9.11. Hladíková

ČJ - PP str. 9/1. sloupec

Uč. str. 38/cv.2

M - PS str. 18/cv. 6,7,8

9.11.Štrymplová

Pč - zkontrolujte vaše pokojové rostliny, prokypřete hlínu, zalijte, případně setřete prach z listů.

6.11. Hladíková

ČJ - PL - str. 21/cv.5

M - PS str. 17/ celá, bez postranního sloupce

Nezapomeň číst knihu a vyplnit list na čtení.

TV - pošli mi (pokud jsi to ještě neudělal) snímek z obrazovky telefonu s počtem ušlých či uběhnutých kilometrů, nebo počtem kroků za den.

VV - při podzimní vycházce vytvoř venku mandalu z přírodnin, nejlépe z barevných listů. Využij jejich nádherných barev. Vyfoť obrázek a pošli mi ho.

5.11. Přírodověda

Dnes jsme se naučili, proč se střídá den a noc. Do příštího týdne (12.11.) si přečtěte v učebnici text na str. 22 a 23. Nezapomeňte vyhledat informace o pojmu, který jste si vybrali.
Pro zájemce přidávám odkaz na dokument, o kterém jsme mluvili:
5.11. Hladíková

ČJ - Uč. str. 37/6 celé - odpovědi zapsat do ŠS (práce s textem)

M - str. 16/cv. 6,8,9,11,12

PL str. 8/cv. 16 - 1. sloupec - poslat na WhatsApp

 

4.11. ANGLICTINA

Omlouvám se za technické problémy dnes ráno. V pátek se uvidíte s Larou a se mnou příští středu. Do té doby procvičujte:

Prac.sešit: do str. 31 vše. 32/1 (zopakujte si otázky v modrém rámečku nahoře)

Využijte také online verzi a procvičujte cvičení tam. 

V pátek budete s Larou trénovat základní otázky o sobě z 1B

4.11. Hladíková

ČJ - PS str. 20/cv.5

UČ str. 36/cv.5-do ŠS

PP str. 8/2. sloupec dodělat

M - str. 15/celá   

Hudební výchova 2. - 6. 11

Milé děti,

naučte se zpívat písničku Tří oříšky pro popelku

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=y75RwZINeaE

a opakujte si noty od c1 do c3.

Mějte se krásně. 

3.11. Hladíková

ČJ - PS - str. 20/cv. 1,3,4

M - PS - str. 14/celá

2.11. Pracovní činnosti

Během podzimní vycházky nasbírejte přírodniny a udělejte si doma podzimní výzdobu (využijte spadané barevné listí, kaštany, šípky......).

2.11. Hladíková
ČJ - Uč. str. 36/cv. 2 - opis do ŠS
Prav. pětimin. (dále PP) str.8/1. sloupec
PS str. 20/cv.2
M - PS str. 13/celá
29.10. ANGLICTINA - shrnutí
procvičujeme číslovky, hlavně pravopis
řadové číslovky (first, second, third, fourth...)
sloveso být 
23.10. Hladíková
ČJ - opis do ŠS - slova s předponami s, z, vz - poslat sdo skupiny
- vytvořit věty se slovy z učebnice str. 34/9 - začni slovem spravit/zpravit - celé(toto jsem vám neřekla při výuce, během víkendu nebo příštího týdne toto prosím dodělejte)
M - PL - str.8/cv. 15
PS - str. 9/celá
20.10. PČ
Udělejte někomu z rodiny malé pohoštění. Hezké prázdniny!
22.10. Hladíková
Čj - procvičovat předpony s, z, vz na internetu
M - PS - str. 41/celá

22.10. Přírodověda

Přečtěte si str. 18 a 19 v učebnici . Do sešitu si opište ze str. 19 růžový rámeček a nakreslete si fáze Měsíce.

Emailem vám pošlu test, který si vyzkoušíte a příště se na něj podíváme.

Můžete se podívat na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4

21.10. Hladíková

ČJ - prav. pětimin. str. 7/1. sloupec

- přepis slov do ŠS - s 8 slovy vytvořit věty a poslat na opravu

M - PL - str7/14

- PS - str. 40/celá

 

21.10.2020 Vlastivěda a informatika - Mgr. Jana Palanská

Úkol z informatiky zůstává stejný pro ty, co jej ještě nesplnili: založit si svůj e-mail a poslat mi přes něj pozdrav.

Úkol z vlastivědy: na níže uvedeném odkazu vyplnit test ze Slovenska a podle mapy Polska vybarvit slepou mapku a naučit se informace o Polsku ze zápisu v sešitě.

Odkaz: 

https://forms.gle/ZcibJS7x4ZRFY4u9A

Přeji hodně úspěchů!!!!

 

20.10. Hladíková 

ČJ - PL - 4. sloupec

- opis do školního sešitu - cvičení je ve skupině na WhatsApp - poslat a opravit

- pravopisné pětiminutovky - str. 6/3. sloupec

M - PL - str. 7/cv.13- PS - str. 39/celá

Hudební výchova od 19.10 do 23. 10.

Pokuste se naučit zpívat písničky Beskyde, beskyde a Okoř.

Odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=OrhMyx-qaUg     Písnička končí v 1:53 min.

https://www.youtube.com/watch?v=uTvxfptokfY

Krásný den. Tomáš Bubla.

19.10. Hladíková
ČJ - PL - 3. sloupec; učebnice str. 34 - další 4 dvojice slov použít ve větách, napsat do pracovního sešitu (shlížet, zhlížet, stěžovat, ztěžovat, smazat, zmazat, správa, zpráva)pravopisné pětiminutovky str. 6/ 2. sloupec
M - PL str. 6/cv. 12 - celéPS str. 38/ celá

16.10. Hladíková

Český jazyk – učebnice str.34/cv.8 – opsat do ŠS
Pracovní list (dále PL) 2. sloupec

Matematika – PS str. 37/celá
PL – str.6/cv11b

TV – jděte na delší procházku, zkuste najít místo v okolí, kde jste ještě nebyli

EV – bud´te milí, pozorní, usměvaví, pomozte rodičům, povídejte si společně (neberte toto jako úkol, který musíte splnit, ale něco jako návod na dobrou náladu)
Nezapomeňte: Úsměv a vlídné slovo vás nic nestojí a vždy je máte u sebe. ?

 

 

15.10. Hladíková

Český jazyk - učebnice str.35/cv. 13 - do školního sešitu

str. 35/cv. 12 - ústně

str. 34/ modrý rámeček - použij ve větách slova směna, změna, směnit, změnit, sbít, zbít, sužovat, zužovat - věty napsat do školního sešitu.

 

Matematika - prac. sešit str. 36 - celá.

Str. 37/cv.1

Pracovní list str. 6/cv11a

Výtvarná výchova - podzimní fotka 

 

14.10.Dobrý den,

 

úkoly na dnešní den: ČJ prac. sešit str. 19/celá

M prac. sešit str.35/celá

Čtěte si knihu, dnes čtení přeje počasí.

Nezapomeňte se protáhnout, nechám na vás, jestli si dnes dáte jógu nebo posilování.

Dobrý den,

vás, milí rodiče, se kterými jsem si ještě nevolala, nepsala nebo jsme se neviděli osobně, zdravím a přeji pevné nervy s vašimi ratolestmi v novém školním roce.

Třídní schůzka během září nebude, uvidíme se v průběhu listopadu a to pravděpodobně individuálně. 

Moc děti chválím, co se týče chování. 

Potřebovala bych jen, aby si doma procvičovali hlavně násobilku, s tou mají někteří problémy.

V českém jazyce bude teď dost nového učiva, děti mohou doma procvičovat na internetu.

Pokud budete něco potřebovat, napište mi. 

 

14.10. Přírodověda

Dobrý den, na videovýuce se uvidíme až v úterý. Zatím posílám úkoly:

Na str. 17 v učebnici máte Sluneční soustavu. Přečtěte si a zapište názvy planet Sluneční soustavy.

Jednu z planet si vyberte, zjistěte o ní co nejvíce informací a udělejte referát.

Zapište pouze informace, kterým rozumíte. Napište zajímavosti a smysluplné informace. Doplňte obrázkem . Zatím nic neposílejte, referát přinesete do školy a dostanete známku


Kontaktní údaje

ZŠ J. A. Komenského Kly,
příspěvková organizace

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy+420 731 718 205

  • dummy zs.kly@centrum.cz

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Projekty

cele_Cesko_web.jpg

Search